Jazz In Barcelona
Frank Boeijen Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ze draait zich om
In deze vreemde stad
Men praat anders hier
Er klinkt jazz
Uit een kelderbar

En in de kathedraal
Waar het stil was
Gaf ze me een kus
Voor een bloedende man
Die hing daar

En later op het strand
Van Barcelona
Ben ik door de knieën gegaan
En heb met zout in mijn ogen
En dronken van geluk
De liefde heilig verklaard

En ja zo'n eindeloze nacht
Waarin je praat en lacht
En misschien nog wel veel meer

En ja zo'n zomeravond
Waarop alles samenkomt
En het leven licht
En de moeite waard lijkt

En ja van die zeldzame momenten
Waarop je soms maanden wacht
En die deel uitmaken van de oneindigheid
En het denken en het peinzen stopt
En geluk van hier tot in de eeuwigheid

En toen liepen we in de storm
Langs dat oude kasteel
En alles leek even onbetekenend
Als elke regendruppel die op straat viel

Maar je wist hoeveel ik om je gaf
En hoe ver en hoe diep het zou gaan

En toen viel je in slaap
Als een reiziger op zijn eindbestemming
Maar niet zonder te vertellen
Dat je dat niet wilde
En dat je zo anders was

Niets blijft meer heel
Als van binnen alles breektAls ik afscheid neem
Van jouw armen

Overall Meaning

The song "Jazz in Barcelona" by Frank Boeijen tells the story of a couple's journey in this foreign city. The first few lines describe the strange feeling of being in a new city where people speak differently, and the sound of jazz coming from a basement bar. The next verse takes place in the cathedral where the couple shares a kiss, while a wounded man hangs from the ceiling. The third verse talks about the couple's romantic evening on the beach when the singer confesses his love, despite the presence of salty tears in his eyes. Then the song moves to a seemingly random scene where the couple walks in the stormy weather by an old castle, where everything seems insignificant. The final verse is a painful farewell where the singer realizes that nothing remains whole when everything breaks inside, and he has to leave the comfort of the love of his arms.


The song "Jazz in Barcelona" uses vivid and metaphorical language to capture the essence of a romantic journey through the city of Barcelona. The lyrics focus on the precious moments that make life worth living, such as the beauty of jazz music, the breathtaking scenery of the beach, and the passion of true love. The song also stresses the transience of life when the blissful moments come to an end and the inevitable goodbye that casts a dark shadow over the romance.


Line by Line Meaning

Ze draait zich om
She turns around


In deze vreemde stad
In this strange city


Men praat anders hier
People talk differently here


Er klinkt jazz
Jazz plays


Uit een kelderbar
From a basement bar


En in de kathedraal
And in the cathedral


Waar het stil was
Where it was quiet


Gaf ze me een kus
She gave me a kiss


Voor een bloedende man
For a bleeding man


Die hing daar
Who was hanging there


En later op het strand
And later on the beach


Van Barcelona
Of Barcelona


Ben ik door de knieën gegaan
I got down on my knees


En heb met zout in mijn ogen
And with salt in my eyes


En dronken van geluk
And drunk with happiness


De liefde heilig verklaard
Declared love sacred


En ja zo'n eindeloze nacht
And yes, such an endless night


Waarin je praat en lacht
Where you talk and laugh


En misschien nog wel veel meer
And maybe even much more


En ja zo'n zomeravond
And yes, such a summer evening


Waarop alles samenkomt
Where everything comes together


En het leven licht
And life is light


En de moeite waard lijkt
And seems worth it


En ja van die zeldzame momenten
And yes, those rare moments


Waarop je soms maanden wacht
That you sometimes have to wait months for


En die deel uitmaken van de oneindigheid
And that are part of infinity


En het denken en het peinzen stopt
And the thinking and pondering stops


En geluk van hier tot in de eeuwigheid
And happiness from here to eternity


En toen liepen we in de storm
And then we walked in the storm


Langs dat oude kasteel
Along that old castle


En alles leek even onbetekenend
And everything seemed insignificant


Als elke regendruppel die op straat viel
Like every raindrop that fell on the street


Maar je wist hoeveel ik om je gaf
But you knew how much I cared for you


En hoe ver en hoe diep het zou gaan
And how far and how deep it would go


En toen viel je in slaap
And then you fell asleep


Als een reiziger op zijn eindbestemming
Like a traveler at their final destination


Maar niet zonder te vertellen
But not without telling


Dat je dat niet wilde
That you didn't want that


En dat je zo anders was
And that you were so different


Niets blijft meer heel
Nothing stays intact


Als van binnen alles breekt
When everything inside breaks


Als ik afscheid neem
When I say goodbye


Van jouw armen
From your arms
Contributed by Adam V. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Christel Goyens

Je kan er blijven naar luisteren...zo mooi!!!👌👍

Ineke Reina Wiersema

Geweldig nummer!!

Ro Gi

Zo goed dit!!

Johan Mersel

Geweldig mooi!!!

Ina De Frankrijker

Heerlijk nummer.

Ina De Frankrijker

Heel heel mooi.

Rutger Cornelissen

Held!

Ina De Frankrijker

Blijft ook zón lekker nummer.

Mark Dudock

Mooi!

Harrie Akkers

Er is niemand Niemand Die hem dit na doet bedankt frank groetjes uit zweden

More Comments

More Versions