De Dag Dat De Zon Niet Meer Scheen
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Het waren mooie jaren
Toen wij gelukkig waren
Voor ons scheen de zon
We deden alles samen
Door de diepste dalen
Ik deed wat ik kon
De liefde was over
Trouw die je beloofde
Voor altijd van mij te zijn
Kon ik maar weer even als toen
Dichtbij jou zijn

De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
We waren zo lang bij elkaar
Het sprookje werd waar
Maar het is nu voorbij
De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
Ik leef nu met mijn stil verdriet
Maar jij ziet dat niet
Ik voel me alleen

Het leven was een sprookje
Wij samen een cadeautje
Voor ons scheen de zon
We waren altijd samen
We hadden niets te klagen
Liefde die overwon
Kon het niet geloven
‘K Was ondersteboven
Je liet mij hier toen alleen
Zeg me nu toch
Was het een spel
Waar ging je heen

De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
We waren zo lang bij elkaar
Het sprookje werd waar
Maar het is nu voorbij
De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
Ik leef nu met mijn stil verdriet
Maar jij ziet dat niet
Ik voel me alleen

De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
We waren zo lang bij elkaar
Het sprookje werd waar
Maar het is nu voorbij
De dag dat de zon niet meer scheen
Was toen jij verdween
Ik leef nu met mijn stil verdriet
Maar jij ziet dat niet
Ik voel me alleen

Ik leef nu met mijn stil verdriet
Maar jij ziet dat niet
Ik voel me alleen

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's song "De Dag Dat De Zon Niet Meer Scheen" (The Day the Sun Stopped Shining) tell a story of a love that has ended and the longing for the past. The song reflects on the beautiful years when the couple was happy and the sun was always shining for them. They did everything together, even going through the deepest valleys. However, the love eventually faded, and the promises of forever were broken. The singer yearns to go back to the time when they were close and happy.


The chorus emphasizes the impact of the loved one's departure, as it is described as the day the sun stopped shining. The couple had been together for a long time, and their relationship was like a fairy tale come true. But now, it is all over, and they are left with silent grief. The singer feels alone and unseen by the person who left.


Overall, the song captures a sense of nostalgia, loss, and longing for a past relationship that has ended. It conveys the pain of being left behind and the desire to return to a happier time.


Line by Line Meaning

Het waren mooie jaren
We had a wonderful time together


Toen wij gelukkig waren
When we were happy


Voor ons scheen de zon
We had a bright and joyful life


We deden alles samen
We did everything together


Door de diepste dalen
Even during the toughest moments


Ik deed wat ik kon
I did everything I could


De liefde was over
The love was gone


Trouw die je beloofde
The loyalty you promised


Voor altijd van mij te zijn
To be mine forever


Kon ik maar weer even als toen
If only I could go back to those times


Dichtbij jou zijn
To be close to you


De dag dat de zon niet meer scheen
The day when the sun stopped shining


Was toen jij verdween
Was when you left


We waren zo lang bij elkaar
We were together for so long


Het sprookje werd waar
The fairytale came true


Maar het is nu voorbij
But now it's over


Ik leef nu met mijn stil verdriet
I live with my silent sorrow


Maar jij ziet dat niet
But you don't see that


Ik voel me alleen
I feel alone


Het leven was een sprookje
Life was like a fairytale


Wij samen een cadeautje
We together were a gift


We waren altijd samen
We were always together


We hadden niets te klagen
We had nothing to complain about


Liefde die overwon
Love that conquered


Kon het niet geloven
I couldn't believe it


‘K Was ondersteboven
I was heartbroken


Je liet mij hier toen alleen
You left me here alone


Zeg me nu toch
Tell me now


Was het een spel
Was it a game


Waar ging je heen
Where did you go


Ik leef nu met mijn stil verdriet
I live with my silent sorrow


Maar jij ziet dat niet
But you don't see that


Ik voel me alleen
I feel alone


De dag dat de zon niet meer scheen
The day when the sun stopped shining


Was toen jij verdween
Was when you left


We waren zo lang bij elkaar
We were together for so long


Het sprookje werd waar
The fairytale came true


Maar het is nu voorbij
But now it's over


Ik leef nu met mijn stil verdriet
I live with my silent sorrow


Maar jij ziet dat niet
But you don't see that


Ik voel me alleen
I feel alone


De dag dat de zon niet meer scheen
The day when the sun stopped shining


Was toen jij verdween
Was when you left


Ik leef nu met mijn stil verdriet
I live with my silent sorrow


Maar jij ziet dat niet
But you don't see that


Ik voel me alleen
I feel alone
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions