Eens
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Interesting Facts ↴  Line by Line Meaning ↴

Het leven draait te vaak alleen om centen,
De mensen kijken wat een ander heeft,
En ga je meer dan 1 keer op vakantie,
Dan zeggen ze dat je met schulden leeft.

En koopt de buurman weer een nieuwe auto (auto),
Dan gaan de roddels vrolijk over straat,
De mensen zouden beter moeten weten,
Waar het in 't leven tog om draait.

*Refrein:

Geef me maar een ons geluk, da's meer dan een pond goud.
Pas er wel voor op dat je geen luchtkastelen bouwt.
Want het leven, duurt maar even, alles gaat zo weer voorbij.
Geef me maar een gulle lach, dat maakt mij miljonair.
Want met duizend kronen, daarmee kom je niet zo ver.
Want juwelen, dragen velen, maar geluk dat maakt je blij.

Je moet niet altijd naar een ander kijken,
Jaloers zijn, ach dat heeft zo weinig zin,
De mensen zullen altijd blijven wijzen,
Maar leef je leven fijn met je gezin.

Dus gun een ander vele mooie dromen (dromen),
Je weet dan dat het jou niet slechter gaat,
Want al die bluffers zullen er nooit komen,
laat ze maar gaan met hun gepraat.

*Refrein:

Geef me maar een ons geluk, da's meer dan een pond goud.
Pas er wel voor op dat je geen luchtkastelen bouwt.
Want het leven, duurt maar even, alles gaat zo weer voorbij.
Geef me maar een gulle lach, dat maakt mij miljonair.
Want met duizend kronen, daarmee kom je niet zo ver.
Want juwelen, dragen velen, maar geluk dat maakt je blij.
2x

Want juwelen, dragen velen, maar geluk dat maakt je blij.

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Geef Me Maar Geluk" speak about the common societal phenomenon of equating happiness with material possessions and wealth. The overall message of the song is that true happiness is not found in a big house, fancy car, or expensive jewelry, but rather in the intangible things in life like love, family, and a simple smile. Frans Bauer urges people to stop comparing themselves to others and instead focus on their own lives, letting go of jealousy and realizing that the pursuit of material possessions will not lead to true fulfillment.


The opening line of the song, "Het leven draait te vaak alleen om centen" translates to "Life too often revolves solely around money" and sets the tone for the rest of the lyrics. Bauer laments the fact that people are too focused on what others have, and that going on vacation or buying a new car can be seen as signs of financial trouble rather than sources of joy.


The chorus of the song is catchy and carries the main message of the song. The first line, "Geef me maar een ons geluk, da's meer dan een pond goud" means "Give me an ounce of happiness, that's worth more than a pound of gold" and emphasizes that true happiness cannot be bought. The second line, "Pas er wel voor op dat je geen luchtkastelen bouwt" translates to "Be careful not to build castles in the air" and warns against chasing unrealistic dreams. The final line of the chorus, "Want juwelen, dragen velen, maar geluk dat maakt je blij" which means "Many wear jewelry, but it's happiness that makes you happy" reinforces the idea that material possessions are not the key to happiness.


Interesting facts about the song:


Interesting Facts
Note: This section uses generative AI, which can be inaccurate.


Line by Line Meaning

Het leven draait te vaak alleen om centen,
People too often prioritize money in life.


De mensen kijken wat een ander heeft,
People are always looking at what others have.


En ga je meer dan 1 keer op vakantie,
If you go on vacation more than once,


Dan zeggen ze dat je met schulden leeft.
people say that you're in debt.


En koopt de buurman weer een nieuwe auto (auto),
And if the neighbor buys a new car,


Dan gaan de roddels vrolijk over straat,
then rumors start spreading.


De mensen zouden beter moeten weten,
People should know better,


Waar het in 't leven tog om draait.
what life is really about.


Je moet niet altijd naar een ander kijken,
You shouldn't always look at others,


Jaloers zijn, ach dat heeft zo weinig zin,
envy is pointless,


De mensen zullen altijd blijven wijzen,
people will always point fingers,


Maar leef je leven fijn met je gezin.
so just live your life happily with your family.


Dus gun een ander vele mooie dromen (dromen),
So wish others many beautiful dreams,


Je weet dan dat het jou niet slechter gaat,
and then you'll know that it won't make your life worse.


Want al die bluffers zullen er nooit komen,
Because those who brag will never really succeed,


laat ze maar gaan met hun gepraat.
so just let them talk.


Geef me maar een ons geluk, da's meer dan een pond goud.
Just give me an ounce of happiness, it's worth more than a pound of gold.


Pas er wel voor op dat je geen luchtkastelen bouwt.
But be sure not to build castles in the air.


Want het leven, duurt maar even, alles gaat zo weer voorbij.
Because life is short, and everything passes by so quickly.


Geef me maar een gulle lach, dat maakt mij miljonair.
But just a warm smile makes me feel like a millionaire.


Want met duizend kronen, daarmee kom je niet zo ver.
With just a thousand crowns, you won't get very far.


2x
The refrain is repeated twice.
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Benny Debrye

Hij kan goed zingen. Spijtig dat je niet veel meer van hem hoort.

Nel Schaftenaar

Iiiiïi

Benny Debrye

@Nel Schaftenaar Wat bedoel je met liiiii ???

nel van baal

Geweldig mooi nummer 💞💞💞💞

danny van strien

Danny van Strien Op het woonwagen kamp van Frans Bauer

Vriendelijke groeten Danny van Strien Dichter

More Versions