Eens Dan Schijnt Weer De Zon
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Zoveel mooie woorden, je raakt er aan gewend
Zonder slot accorden, zodat je het einde niet kent

Alleen de taal van onze ogen
Zeggen jou wat liefde is

Maar een ding moet je weten
Dat er voor jou ook iemand is

[refr.:]
Eens schijnt weer de zon en heb je iemand om je heen
Alles is voorbij, ben je niet langer meer alleen
Eenmaal in je leven zul jij ook gelukkig zijn
Al die duizend tranen zullen dan verdwenen zijn
Eens schijnt weer de zon
Komt er ook voor jou die mooie dag
Dat het leven eeuwig naar je lacht

Leven zonder liefde, is als huilen zonder traan
Dat kleine beetje aandacht, de zin in ons mooie bestaan

Maar ook jij kunt je hier aan branden
Lijkt 't vuur eens gedoofd

Er lijkt dan zoveel veranderd, totdat iemand je geloofd

[refr.]

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Eens Dan Schijnt Weer De Zon" convey a message of hope and the universal experience of longing for love and companionship. The opening lines, "Zoveel mooie woorden, je raakt er aan gewend / Zonder slot accorden, zodat je het einde niet kent" suggests that we become accustomed to hearing beautiful words but don't know when they will lead us to the ending we desire. It highlights the uncertainty that often accompanies relationships.


The song emphasizes the power of non-verbal communication, particularly through the language of our eyes. The lines "Alleen de taal van onze ogen / Zeggen jou wat liefde is" express that our eyes can express love and understanding in ways that words cannot. It suggests that love is not always about explicitly expressing it through words, but rather through a deeper, non-verbal connection.


The lyrics also remind the listener that they are not alone in their longing for love and happiness. "Dat er voor jou ook iemand is" implies that there is someone out there for everyone, and eventually the sun will shine again in their life. The chorus reinforces this message of hope, emphasizing that someday, the sun will shine again, and they will no longer be alone. It assures that happiness will come, and all the tears shed will eventually fade away.


Overall, the song is a reminder to hold on to hope, to believe in the power of love, and to trust that eventually, the sun will shine again, bringing joy and fulfillment to our lives.


Line by Line Meaning

Zoveel mooie woorden, je raakt er aan gewend
You become accustomed to so many beautiful words


Zonder slot accorden, zodat je het einde niet kent
Without final chords, so that you don't know the end


Alleen de taal van onze ogen
Only the language of our eyes


Zeggen jou wat liefde is
Tell you what love is


Maar een ding moet je weten
But one thing you should know


Dat er voor jou ook iemand is
That there is someone for you too


[refr.:]


Eens schijnt weer de zon en heb je iemand om je heen
Once the sun shines again and you have someone around you


Alles is voorbij, ben je niet langer meer alleen
Everything is over, you are no longer alone


Eenmaal in je leven zul jij ook gelukkig zijn
Once in your life, you will also be happy


Al die duizend tranen zullen dan verdwenen zijn
All those thousand tears will then be gone


Eens schijnt weer de zon
Once the sun shines again


Komt er ook voor jou die mooie dag
That beautiful day will also come for you


Dat het leven eeuwig naar je lacht
That life forever smiles at you


Leven zonder liefde, is als huilen zonder traan
Living without love is like crying without tears


Dat kleine beetje aandacht, de zin in ons mooie bestaan
That little bit of attention, the purpose in our beautiful existence


Maar ook jij kunt je hier aan branden
But you can also get burned by it


Lijkt 't vuur eens gedoofd
When the fire seems extinguished


Er lijkt dan zoveel veranderd, totdat iemand je gelooft
So much seems to have changed, until someone believes you


[refr.]
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

marina van imschoot

prachtig nummer

Joop van Elswijk

Heel mooi nummer

Odette Gijbels

liefste frans dit lied heeft mij in moeilijke tijd er terug boven op gebracht bedankt

lanna vandamme

Prachtig nummer xxx

Andries van der Mescht

heel mooi frans 

Annie Mathijssen

Dit liedje geeft hoop!

Elvis Schmitz

Leuk

1 More Replies...

Sabeq mohamed

mooi nummer prachtech

Kristof Vannieuwenborgh

E schoon lieke!

danny van strien

Ik ben nog op het Woonwagen Kamp geweest in de Fijnaart van Frans Bauer met Johannes Netten bij Dorus van Dooren Vriendelijke Groeten Danny van Strien

More Comments

More Versions