Hoor de klokjes klingelen
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Het is weer december
Je ziet 't ook op straat
De sint is terug naar spanje
De kerstman staat paraat
De ballen weer van zolder
Maar ook de mistletoe
En zie onder de kerstboom
Voor ieder 'n kado

Refrein:

Hoor de klokjes klingelen
En door de straten tingelen
Ook de sneeuw die dwarrelt neer
Heel 't land in wintersfeer
Kijk de lichtjes zijn weer aan
Er hangt 'n gouden ster voor 't raam
Zo gaat 't toch ieder jaar
Gezellig bij elkaar.

Moeder gaat weer koken
Konijn of 'n kalkoen
'K Wil dit echt niet missen
Nog niet voor 'n miljoen
Thuis met je familie
Het mooiste kerstgeschenk
Er is niets op de wereld
Dat zoveel warmte brengt.
Refrein: (2x)

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's "Hoor de klokjes klingelen" describe the winter season, specifically the month of December, which is evident on the streets as people prepare for Christmas. The lyrics mention the departure of Saint Nicholas (Sinterklaas) for Spain and the arrival of Santa Claus. The preparations for Christmas include taking out the ornaments from storage, mistletoe, and presents under the Christmas tree for everyone. The chorus emphasizes the joyous experience of the winter season with the sound of jingling bells and the sight of snowflakes falling down. The lyrics also showcase how the winter season is a time of togetherness, where families gather to celebrate with traditional foods like rabbit or turkey.


Overall, the song portrays an idyllic scene of winter and Christmas. It represents the joy, warmth, and happiness associated with the season, as well as the treasured memories that are shared with loved ones during this time.


Line by Line Meaning

Het is weer december
The month of December has come again


Je ziet 't ook op straat
You can see it on the streets


De sint is terug naar spanje
Sinterklaas has returned to Spain


De kerstman staat paraat
Santa Claus is ready and waiting


De ballen weer van zolder
The ornaments are taken out of storage


Maar ook de mistletoe
But also the mistletoe


En zie onder de kerstboom
And look under the Christmas tree


Voor ieder 'n kado
There's a gift for everyone


Hoor de klokjes klingelen
Hear the bells ringing


En door de straten tingelen
And echoing through the streets


Ook de sneeuw die dwarrelt neer
The snow is falling softly down


Heel 't land in wintersfeer
The whole country is in a winter mood


Kijk de lichtjes zijn weer aan
Look, the lights are on again


Er hangt 'n gouden ster voor 't raam
There's a golden star hanging in the window


Zo gaat 't toch ieder jaar
It happens like this every year


Gezellig bij elkaar.
Gathering together in good company.


Moeder gaat weer koken
Mother is cooking again


Konijn of 'n kalkoen
Rabbit or turkey


'K Wil dit echt niet missen
I really don't want to miss this


Nog niet voor 'n miljoen
Not even for a million


Thuis met je familie
At home with your family


Het mooiste kerstgeschenk
The best Christmas gift


Er is niets op de wereld
There is nothing in the world


Dat zoveel warmte brengt.
That brings so much warmth.
Contributed by Jonathan F. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Arjen van Doorne

Met de ballen geraapt van het gerooide akker veld met de boer toch niet alleen verteld.