Ik kan niet zonder jou
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

De tijd die vliegt voorbij
Dat geld voor jou en mij
Gouden momenten bewaart in ons hart
Het leven leek 'n droom
Geluk was vaak gewoon
Maar verdriet kennen we allebei

Je sloeg zo vaak die arm om me heen
Je liet me nooit alleen
Jij bleef me altijd trouw
Ook al zeg ik het ook niet vaak
Misschien omdat het mij zo raakt
Lieve schat ik hou van jou

Ik kan niet zonder jou
Ik zou niet weten wat te doen
Niet alles waar ik zo van hou
Of je er even niet bent

Ik kan niet zonder jou
Kan zonder jou geen storm doorstaan
Blijf achter me staan
Sla je armen om me heen
Ik beloof je 'k laat jou nooit alleen

Je bouwt geen luchtkastelen
Ik wil alles met je delen
Stond altijd voor me klaar
Ook al was het soms wel zwaar
Heel de wereld mag het weten
Je bent 'n kanjer om me te leven

Ik kan niet zonder jou
Ik zou niet weten wat te doen
Niet alles waar ik zo van hou
Of je er even niet bent

Ik kan niet zonder jou
Kan zonder jou geen storm doorstaan
Blijf achter me staan
Sla je armen om me heen
Ik beloof je 'k laat jou nooit alleen
Schat ik beloof je 'k laat jou nooit alleen

Overall Meaning

The lyrics of "Ik kan niet zonder jou" by Frans Bauer express a deep emotional connection between two individuals who have shared both joyful and sorrowful moments together. The singer reflects on how time swiftly passes for both of them, but they hold onto treasured golden moments in their hearts. Despite life sometimes feeling like a dream and happiness being a regular occurrence, they have also experienced sadness together.


The lyrics speak of the constant support and loyalty the singer receives from their partner, who has always been there to embrace them and never let them feel alone. The singer acknowledges their love for their partner, admitting that expressing it may not come easily, but it deeply touches them to have such a strong bond with their significant other.


The chorus emphasizes the profound impact their partner has on their life, stating that they cannot imagine living without them. The presence of their loved one is described as essential for weathering any storm or challenge that comes their way. The promise to never leave their partner alone signifies a commitment to stand by each other through thick and thin.


The lyrics also highlight the reciprocity in the relationship, with the singer expressing a desire to share everything with their partner and praising them for always being supportive, even during difficult times. The declaration that the partner is a "kanjer" (a hero) in their life indicates a deep admiration and gratitude for the role they play in making life meaningful and joyful. Overall, "Ik kan niet zonder jou" is a heartfelt declaration of love, loyalty, and appreciation for a deeply cherished relationship.


Line by Line Meaning

De tijd die vliegt voorbij
Time flies by


Dat geld voor jou en mij
Applies to you and me


Gouden momenten bewaart in ons hart
Golden moments stored in our hearts


Het leven leek 'n droom
Life seemed like a dream


Geluk was vaak gewoon
Happiness was often ordinary


Maar verdriet kennen we allebei
But we both know sorrow


Je sloeg zo vaak die arm om me heen
You so often wrapped your arm around me


Je liet me nooit alleen
You never left me alone


Jij bleef me altijd trouw
You always remained loyal to me


Ook al zeg ik het ook niet vaak
Even though I don't say it often


Misschien omdat het mij zo raakt
Maybe because it touches me so deeply


Lieve schat ik hou van jou
Darling, I love you


Ik kan niet zonder jou
I can't be without you


Ik zou niet weten wat te doen
I wouldn't know what to do


Niet alles waar ik zo van hou
Not everything that I love so much


Of je even niet bent
Or you're just not here


Kan zonder jou geen storm doorstaan
Can't withstand any storm without you


Blijf achter me staan
Stay behind me


Sla je armen om me heen
Wrap your arms around me


Ik beloof je 'k laat jou nooit alleen
I promise I'll never leave you alone


Je bouwt geen luchtkastelen
You don't build castles in the air


Ik wil alles met je delen
I want to share everything with you


Stond altijd voor me klaar
You were always there for me


Ook al was het soms wel zwaar
Even though it was sometimes heavy


Heel de wereld mag het weten
The whole world may know


Je bent 'n kanjer om me te leven
You're a hero to live with me


Schat ik beloof je 'k laat jou nooit alleen
Darling, I promise I'll never leave you alone
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

loes heino

weer een schitterend nummrer FRANS

Alida ❤❤

Wauwwwww....

angela becker

. Mooi nummer

Brigitte Mijnen

Frans bauer hier met Brigitte Mijnen ik ben bij jou geweest in de amphion ik heb toen voor jou wat mee genomen. Maar niemand wou het aan nemen voor jou en ik hadt met jou een Theater buffetten maar ik verdt te Laat op gehaald Door de Regio taxi ik vondt het zo jammer ik ben een fen van jou. Frans
Mja ik hoop dat het nog een keer naar jou toe. En dan hoop ik dat je naar mijn toekomst. Wandt ik loop niet goed, Frans bauer en je vrouw en de kinderen wensen wij jullie ook fijne feestdagen toe gewenst groetjes van Brigitte Mijnen. 🎄🎄🎄 🎄

Brigitte Mijnen

Mijn schoonmoeder missen dat vindt ik heel erg en mijn mannetje ook jan vels uit. Doetinchem

Brigitte Mijnen

Ja het kan zeker allemaal

More Versions