Jij Bent Mijn Kind
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

In zoveel kleine dingen van jou zie ik weer mezelf
Ik kan nooit kwaad op je worden
Ook al is er reden toe
‘K Zou je voor geen miljoen willen missen
‘K Zou niet weten wat ik zonder jou moest doen
Want er is niets op de wereld
Waar ik zoveel van hou
Jij bent mijn kind
Niets op de wereld wat ik meer bemin
Het is de liefde van een vader voor zijn kind
Een liefde die alles overwint
Jij bent mijn kind
Niets op de wereld wat ik meer bemin
Wil alles geven als je maar gelukkig wordt
Jij bent de zon in mijn bestaan

Ik weet niet wat de toekomst je brengt
‘K Zal er altijd voor je zijn
Ook als die momenten komen
Dat je ongelukkig bent
‘K Zou voor jou mijn leven willen geven
‘K Hoef niet te denken als het zover komen zou
Want er is niets op de wereld
Waar ik zoveel van hou

Jij bent mijn kind
Niets op de wereld wat ik meer bemin
Het is de liefde van een vader voor zijn kind
Een liefde die alles overwint
Jij bent mijn kind
Niets op de wereld wat ik meer bemin
Wil alles geven als je maar gelukkig wordt
Jij bent de zon in mijn bestaan

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Jij Bent Mijn Kind" express the deep and unconditional love of a father for his child. The singer finds himself reflected in the small things of his child, seeing aspects of himself in the child's behavior and characteristics. Despite any reasons to be angry or upset, the singer cannot bring himself to be angry with the child. He emphasizes that he couldn't imagine life without the child and there is nothing in the world he loves as much as his child.


The chorus further emphasizes the love of a father for his child. The singer declares that his child is the most beloved thing in the world, and that the love between a father and child conquers all obstacles. He expresses his willingness to give everything to ensure the child's happiness and considers the child as the sun that brightens his existence.


These lyrics beautifully depict the unconditional love and selflessness that a parent feels towards their child. The singer not only sees himself in the child but also acknowledges the importance of being there for the child during both happy and unhappy moments. The lyrics evoke a sense of deep affection and dedication that resonates with anyone who has experienced the joy of being a parent.


Line by Line Meaning

In zoveel kleine dingen van jou zie ik weer mezelf
I see reflections of myself in so many little things about you


Ik kan nooit kwaad op je worden
I can never be angry with you


Ook al is er reden toe
Even if there's a reason for it


‘K Zou je voor geen miljoen willen missen
I wouldn't want to miss you for a million dollars


‘K Zou niet weten wat ik zonder jou moest doen
I wouldn't know what to do without you


Want er is niets op de wereld
Because there is nothing in the world


Waar ik zoveel van hou
That I love so much


Jij bent mijn kind
You are my child


Niets op de wereld wat ik meer bemin
Nothing in the world do I love more


Het is de liefde van een vader voor zijn kind
It is the love of a father for his child


Een liefde die alles overwint
A love that conquers all


Wil alles geven als je maar gelukkig wordt
I want to give everything as long as you become happy


Jij bent de zon in mijn bestaan
You are the sun in my existence


Ik weet niet wat de toekomst je brengt
I don't know what the future brings you


‘K Zal er altijd voor je zijn
I will always be there for you


Ook als die momenten komen
Even when those moments come


Dat je ongelukkig bent
When you are unhappy


‘K Zou voor jou mijn leven willen geven
I would give my life for you


‘K Hoef niet te denken als het zover komen zou
I don't need to think if it were to come to that


Want er is niets op de wereld
Because there is nothing in the world


Waar ik zoveel van hou
That I love so much


Jij bent mijn kind
You are my child


Niets op de wereld wat ik meer bemin
Nothing in the world do I love more


Wil alles geven als je maar gelukkig wordt
I want to give everything as long as you become happy


Jij bent de zon in mijn bestaan
You are the sun in my existence
Lyrics © BMG Rights Management
Written by: B Hartkamp

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

patrick danneel

Mooi 🤗💖

Roberto Van pluuren

Mooi gezongen Frans

Wendy

mooi gezongen frans
altijd mooie nummers

More Versions