Morgen
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Morgen, kan vandaag al niet meer zijn
Morgen, wie zegt dat de zon dan schijnt
Morgen, is dat wat nog komen gaat
Maar dat is, voor sommigen, te laat

Morgen, is vaak even snel gezegd
Morgen, zo dichtbij maar soms ver weg
Morgen, is een staafje in de tijd
Steeds wat dichterbij de eeuwigheid

Dus pluk vandaag de dag, leef en geniet
Want zelfs de kleinste lach, wint van verdriet
De tijd, die zal het leren
Is het verleden wat jij achterliet
Dus maak van elke dag, een nieuw begin
En stap met frisse moed het leven in
Maar blijf toch altijd dromen
Dan krijgt ook morgen nog wat zin

Morgen wordt het anders
Niemand weet echt goed
Darom geef vandaag, je gulste lach
Maak wat van je leven, zeg het niet maar doen
Morgen wordt misschien jouw nieuwe dag

Dus pluk vandaag de dag, leef en geniet
Want zelfs de kleinste lach, wint van verdriet
De tijd, die zal het leren
Is het verleden wat jij achterliet
Dus maak van elke dag, een nieuw begin
En stap met frisse moed het leven in
Maar blijf toch altijd dromen
Dan krijgt ook morgen nog wat zin
Dan krijgt ook morgen nog wat zin
Morgen ... morgen ..............

Overall Meaning

The song Morgen by Frans Bauer talks about the importance of living in the present moment and enjoying each day to the fullest because tomorrow is uncertain. The lyrics suggest that tomorrow may not come, and we should make the most of today. The song highlights the fact that tomorrow is just a word used to describe the future, but it is something that may never arrive for some people. It encourages the listeners to enjoy the day, even if it's a small moment of happiness, because even that can triumph over sadness.


The song continues to inspire people to make the most out of their lives, and to not just sit around waiting for something good to happen in the future. It encourages people to take action and make things happen for themselves. The lyrics also suggest that people should always have hope for the future and continue to dream, even when things may seem bleak. By doing so, tomorrow will have meaning and purpose.


Overall, the song is a lovely reminder to live in the present moment, make the most out of every day, and to always have hope for the future.


Line by Line Meaning

Morgen, kan vandaag al niet meer zijn
Tomorrow, may not even exist today.


Morgen, wie zegt dat de zon dan schijnt
Tomorrow, there's no guarantee that the sun will shine.


Morgen, is dat wat nog komen gaat
Tomorrow, it's what's yet to come.


Maar dat is, voor sommigen, te laat
But, for some, it might be too late.


Morgen, is vaak even snel gezegd
Tomorrow, it's often said in passing.


Morgen, zo dichtbij maar soms ver weg
Tomorrow, it can be so close but also far away.


Morgen, is een staafje in de tijd
Tomorrow, it's a marker in time.


Steeds wat dichterbij de eeuwigheid
Getting closer and closer to eternity.


Dus pluk vandaag de dag, leef en geniet
So enjoy today, live and enjoy it.


Want zelfs de kleinste lach, wint van verdriet
Because even the smallest laugh can conquer sadness.


De tijd, die zal het leren
Time will teach us.


Is het verleden wat jij achterliet
It's the past that we leave behind.


Dus maak van elke dag, een nieuw begin
So make every day a new beginning.


En stap met frisse moed het leven in
And face life with fresh determination.


Maar blijf toch altijd dromen
But never stop dreaming.


Dan krijgt ook morgen nog wat zin
In that way, even tomorrow will have meaning.


Morgen wordt het anders
Tomorrow, things might be different.


Niemand weet echt goed
No one really knows.


Darom geef vandaag, je gulste lach
So give your biggest laugh today.


Maak wat van je leven, zeg het niet maar doen
Make the most of your life, not just by saying it.


Morgen wordt misschien jouw nieuwe dag
Tomorrow might be your new day.


Dan krijgt ook morgen nog wat zin
In that way, even tomorrow will have meaning.


Morgen ... morgen ..............
Tomorrow... tomorrow...
Contributed by Caleb R. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@sonjavandriel4501

Wat prachtig gezongen mooie tekst heerlijk

@emmiepaas3733

Watprachtiggezongenheerlykfransbauer

@emmiepaas3733

Morgenfransbauergoedgeslapen

More Versions