Morgen dan schijnt voor jou de zon
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Zoveel mooie woorden
Je raakt er aan gewend
Zonder slot accoorden
Zodat je het einde niet kent
Alleen de taal van onze ogen
Zeggen jouw wat liefde is
Maar een ding moet je weten
Dat er voor jou ook iemand is

Eens schijn weer de zon
En heb je iemand om je heen
Alles is voorbij
Ben je niet langer meer alleen
Eenmaal in je leven
zul jij ook gelukkig zijn
Al die duizend tranen
zullen dan verdwenen zijn
Eens schijnt weer de zon
Kom ook voor jou die mooie dag
Dat het leven eeuwig naar jou lacht

Leven zonder liefde
Is als huilen zonder traan
Dat kleine beetje aandacht
De zin in ons mooie bestaan
Maar ook jij kunt je hier aan branden
Lijkt het vuur even gedoofd
Er lijkt zoveel veranderd
Totdat iemand in je geloofd

Eens schijn weer de zon
En heb je iemand om je heen
Alles is voorbij
Ben je niet langer meer alleen
Eenmaal in je leven
zul jij ook gelukkig zijn
Al die duizend tranen
zullen dan verdwenen zijn
Eens schijnt weer de zon
Kom ook voor jou die mooie dag
Dat het leven eeuwig naar jou lacht

Eens schijn weer de zon
En heb je iemand om je heen
Alles is voorbij
Ben je niet langer meer alleen
Eenmaal in je leven
zul jij ook gelukkig zijn
Al die duizend tranen
zullen dan verdwenen zijn
Eens schijnt weer de zon
Kom ook voor jou die mooie dag
Dat het leven eeuwig naar jou lacht

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's "Eens Schijnt Voor Jou De Zon" convey a message of hope and optimism, particularly in regard to love and companionship. The opening lines describe the power of beautiful words, but also suggest that they can become routine and lose their impact over time. The second stanza emphasizes the importance of love in life, comparing its absence to crying without tears. However, even if one has been hurt or discouraged in the pursuit of love, the song encourages listeners to have faith that they will eventually find happiness and someone special to share their life with.


The chorus repeats the title phrase, which translates to "Once the Sun Shines for You Again." The idea is that, even if someone is currently feeling alone and sad, there will be a time when everything turns around and they will have someone to love and support them. The second half of the chorus reinforces this idea by claiming that, when that day comes, all the pain and tears of the past will fade away. Overall, the song conveys a message of resilience and faith in the power of love to bring fulfillment and joy.


Line by Line Meaning

Zoveel mooie woorden
There are so many beautiful words that you get used to hearing


Je raakt er aan gewend
You become accustomed to them


Zonder slot accoorden
Without final chords


Zodat je het einde niet kent
So you don't know how it will end


Alleen de taal van onze ogen
Only the language of our eyes


Zeggen jouw wat liefde is
Says to you what love is


Maar een ding moet je weten
But one thing you should know


Dat er voor jou ook iemand is
That there is someone out there for you too


Eens schijn weer de zon
Once again the sun will shine


En heb je iemand om je heen
And you have someone around you


Alles is voorbij
Everything is over


Ben je niet langer meer alleen
You're no longer alone


Eenmaal in je leven
Once in your life


Zul jij ook gelukkig zijn
You will also be happy


Al die duizend tranen
All those thousand tears


Zullen dan verdwenen zijn
Will then disappear


Kom ook voor jou die mooie dag
That beautiful day will also come for you


Dat het leven eeuwig naar jou lacht
Where life will forever smile upon you


Leven zonder liefde
Living without love


Is als huilen zonder traan
Is like crying without tears


Dat kleine beetje aandacht
That small bit of attention


De zin in ons mooie bestaan
Gives meaning to our beautiful existence


Maar ook jij kunt je hier aan branden
But you too can burn yourself on this


Lijkt het vuur even gedoofd
Even if the fire seems to have gone out


Er lijkt zoveel veranderd
So much seems to have changed


Totdat iemand in je geloofd
Until someone believes in you
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

marina van imschoot

prachtig nummer

Joop van Elswijk

Heel mooi nummer

Odette Gijbels

liefste frans dit lied heeft mij in moeilijke tijd er terug boven op gebracht bedankt

lanna vandamme

Prachtig nummer xxx

Andries van der Mescht

heel mooi frans 

Annie Mathijssen

Dit liedje geeft hoop!

Elvis Schmitz

Leuk

1 More Replies...

Sabeq mohamed

mooi nummer prachtech

Kristof Vannieuwenborgh

E schoon lieke!

danny van strien

Ik ben nog op het Woonwagen Kamp geweest in de Fijnaart van Frans Bauer met Johannes Netten bij Dorus van Dooren Vriendelijke Groeten Danny van Strien

More Comments

More Versions