Op Rode Rozen Vallen Tranen
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Stil zijn de laatste uren
'k Weet niet wat ik zeggen moet
Straks zijn wij niet meer samen
Dus kijk nog maar een keertje goed
Ik zal jou nooit meer vergeten
Nee geen minuut van de dag
Ik heb voor jou uit liefde
Nog eventjes iets mee gebracht

refr.:
Op rode rozen vallen tranen
Ze zeggen jou dat ik moet gaan
Want ik moet jou nu echt verlaten
Maar onze liefde blijft bestaan
Op rode rozen vallen tranen
Al is dit afscheid niet voorgoed
Ze zeggen meer dan duizend woorden
Het is aan jou mijn liefdesgroet

Ze zeggen meer dan duizend woorden
Het is aan jou mijn liefdesgroet

Schrijf me als ik straks thuis ben
Zeg me hoe het met je gaat
Dan kijk ik naar jouw foto
Die dan heel dicht bij me staat
Ik zal steeds aan jou denken
Aan al die dagen met jou
Maar ik moet nu vertrekken
Tot ziens en misschien tot gauw

refr.

Kon ik maar bij jou blijven
Dit afscheid doet me pijn
Maar eens zal ik voor altijd bij jou zijn

refr.

Ze zeggen meer dan duizend woorden
Het is aan jou mijn liefdesgroet
(Op rode rozen vallen tranen)

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's "Op rode rozen vallen tranen" are about a couple who are parting ways, but their love will remain. The singer is struggling to find the right words to say to his partner during their last moments together. He promises never to forget her and brings a parting gift out of love. The chorus talks about how tears are falling on red roses, symbolizing their sadness and the inevitability of the separation. The singer hopes to hear from his partner in the future and promises to always think of her. He wishes he could stay with her, but he knows that they will be reunited one day.


The song is full of emotion, and the imagery of red roses and falling tears adds to its impact. The singer's love for his partner shines through in the lyrics, and the sadness of the situation is palpable. The song reminds us of the power of love and how it can endure even in difficult times.


Line by Line Meaning

Stil zijn de laatste uren
The atmosphere is quiet as the hours are winding down.


'k Weet niet wat ik zeggen moet
I don't know what to say.


Straks zijn wij niet meer samen
Soon we won't be together anymore.


Dus kijk nog maar een keertje goed
So take one more good look.


Ik zal jou nooit meer vergeten
I will never forget you.


Nee geen minuut van de dag
Not a single minute of the day.


Ik heb voor jou uit liefde
I have something for you out of love.


Nog eventjes iets mee gebracht
Just brought along with me for a little while.


Op rode rozen vallen tranen
Tears fall on red roses.


Ze zeggen jou dat ik moet gaan
They tell you that I have to leave.


Want ik moet jou nu echt verlaten
Because I really have to leave you now.


Maar onze liefde blijft bestaan
But our love will continue to exist.


Al is dit afscheid niet voorgoed
Although this farewell is not permanent.


Ze zeggen meer dan duizend woorden
They say more than a thousand words.


Het is aan jou mijn liefdesgroet
It's my love greeting to you.


Schrijf me als ik straks thuis ben
Write to me when I'm home later.


Zeg me hoe het met je gaat
Tell me how you're doing.


Dan kijk ik naar jouw foto
Then I will look at your photo.


Die dan heel dicht bij me staat
That will be very close to me.


Ik zal steeds aan jou denken
I will always think of you.


Aan al die dagen met jou
Of all those days with you.


Maar ik moet nu vertrekken
But I have to leave now.


Tot ziens en misschien tot gauw
Goodbye and maybe see you soon.


Kon ik maar bij jou blijven
If only I could stay with you.


Dit afscheid doet me pijn
This farewell hurts me.


Maar eens zal ik voor altijd bij jou zijn
But one day, I will be with you forever.


Ze zeggen meer dan duizend woorden
They say more than a thousand words.


Het is aan jou mijn liefdesgroet
It's my love greeting to you.


(Op rode rozen vallen tranen)
(Tears fall on red roses.)
Contributed by Carson S. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found