Vandaag
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Houden van het leven, is lachen met elkaar
Samen even uit je dak gaan, het geeft niet hoe of waar
Je leeft om te genieten, ieder uurtje van de dag
Iedereen mag het weten, wees blij dat je leven mag

refr.:
Vandaag zet ik de bloemen lekker even buiten
Vandaag zet ik de hele wereld op zijn kop
Vandaag ga ik op stap en mijn baas kan naar me fluiten
Vandaag zoek ik gewoon een gezellig plekkie op

Elke dag hetzelfde, er komt geen einde aan
Om zeven uur dan gaat de wekker, weer tijd om op te staan
Een kopje koffie en een krantje, het is steeds weer hetzelfde lied
Maar vandaag blijf ik lekker liggen, nee mijn baas die ziet me niet

refr.

Niemand houdt me tegen, vandaag zet ik eens door
Je leeft toch om te leven, gezelligheid gaat voor
Morgen wordt het anders, dan ben ik weer paraat
Vandaag kunnen ze de pot op, want morgen is misschien te laat

refr.

Vandaag zoek ik gewoon een gezellig plekkie op

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's song "Vandaag" expresses the idea of living life to the fullest and cherishing every moment. The first verse describes the importance of enjoying life with others, and not taking any moment for granted. The chorus emphasizes the idea of breaking away from daily routines and enjoying the present moment. This includes ignoring responsibilities for a day and doing what makes you happy. The second verse highlights the monotony of daily life and the importance of taking a break from it. It suggests that today will be different, and that you should focus on enjoying yourself rather than worrying about the future.


Overall, the song encourages the listener to seize the day, embrace happiness and live life to the fullest. It inspires the listener to enjoy themselves and not be weighed down by responsibilities, and to appreciate the gift of life. The upbeat and joyful tune also mirrors the positive message of the lyrics.


Line by Line Meaning

Houden van het leven, is lachen met elkaar
Enjoying life means sharing laughter with others.


Samen even uit je dak gaan, het geeft niet hoe of waar
Going wild together, with no restrictions on how or where.


Je leeft om te genieten, ieder uurtje van de dag
Life is meant for enjoyment every single hour.


Iedereen mag het weten, wees blij dat je leven mag
Let everyone know and be happy that you get to live.


Vandaag zet ik de bloemen lekker even buiten
Today, I'm putting the flowers outside to enjoy.


Vandaag zet ik de hele wereld op zijn kop
Today, I'm shaking up the whole world.


Vandaag ga ik op stap en mijn baas kan naar me fluiten
Today, I'm going out and my boss can whistle for me.


Vandaag zoek ik gewoon een gezellig plekkie op
Today, I'm just looking for a cozy spot.


Elke dag hetzelfde, er komt geen einde aan
Everyday is the same, it never seems to end.


Om zeven uur dan gaat de wekker, weer tijd om op te staan
At seven o'clock, the alarm goes off and it's time to get up.


Een kopje koffie en een krantje, het is steeds weer hetzelfde lied
A cup of coffee and the paper, it's the same old routine.


Maar vandaag blijf ik lekker liggen, nee mijn baas die ziet me niet
But today, I'm staying in bed and my boss won't see me.


Niemand houdt me tegen, vandaag zet ik eens door
No one can stop me, today I'm pushing through.


Je leeft toch om te leven, gezelligheid gaat voor
You live to enjoy life, having fun is the top priority.


Morgen wordt het anders, dan ben ik weer paraat
Tomorrow will be different, and I'll be ready then.


Vandaag kunnen ze de pot op, want morgen is misschien te laat
Today, they can go to hell, because tomorrow might be too late.
Contributed by Kylie N. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

autobedrijctimmermans timmermans

Super mooi!!

Jennifer Natrop

Super. Mooi,!!!!!!!!!!! @

Jennifer Natrop

Goed numur😎💋

More Versions