Zolang Je Bij Me Bent
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

(Zolang je bij me bent en alle regels van de liefde kent)
Ik weet nog goed waar het begon
het lijkt alweer zo’n tijd gelee
dat die zomernacht, mij naar jou toe bracht
Nog onervaren en zo jong
Romantisch lopen aan de zee
Bij de volle maan keek jij mij toen aan
Samen liggen dromen vaak denk ik nog terug aan toen
Ik wil die nacht zo graag eens overdoen
Zolang je bij me bent en alle regels van de liefde kent
Wil ik graag altijd met jou samen zijn
Veranderd regen in de zonneschijn
Zolang je bij me bent,
en mij met al jou woorden liefde brengt

Verliefd zijn is maar een moment
maar bracht mij wel voorgoed bij jou
In die zomernacht waar amore nog wacht
’t Gevoel had ik nog nooit gekend
Ik wist niet wat dit worden zou
Maar ’t is goed gegaan, jij bent meegegaan
Nu zijn wij nog samen daarvan kreeg ik nimmer spijt
Met jou vlieg ik nu samen door de tijd
Zolang je bij me bent en alle regels van de liefde kent
Wil ik graag altijd met jou samen zijn
Veranderd regen in de zonneschijn
Zolang je bij me bent,
en mij met al jou woorden liefde brengt
Zolang wil ik graag ieder uurtje bij jou zijn
Zolang wil ik graag ieder uurtje bij jou zijn

Overall Meaning

The song "Zolang je bij me bent" by Frans Bauer is a touching love song about a couple who have been together for a long time and still love each other deeply. The lyrics describe how the couple met during a summer night and how they fell in love. The singer remembers the romantic walks they took by the sea, under the moon and how they dreamed about the future together. The chorus expresses the singer's desire to always be with his partner, who he sees as his sunshine on rainy days.


The second verse talks about how falling in love was only a moment, but it brought the couple together forever. The singer did not know what would happen in the future, but he is glad that his partner stayed with him. The chorus repeats, emphasizing once again the singer's love and devotion to his partner, and how he wants to be with them all the time.


"Zolang je bij me bent" is a classic Dutch love song that has been popular since its release in 1995. The song became one of the signature songs of Frans Bauer, a popular Dutch singer and television personality.


Line by Line Meaning

Zolang je bij me bent en alle regels van de liefde kent
As long as you're with me and understand all the rules of love


Ik weet nog goed waar het begon
I still remember where it all began


het lijkt alweer zo’n tijd gelee
It seems like such a long time ago


dat die zomernacht, mij naar jou toe bracht
That summer night that brought me to you


Nog onervaren en zo jong
Still inexperienced and so young


Romantisch lopen aan de zee
Walking romantically by the sea


Bij de volle maan keek jij mij toen aan
You looked at me under the full moon


Samen liggen dromen vaak denk ik nog terug aan toen
Still often think back to the time we lay dreaming together


Ik wil die nacht zo graag eens overdoen
I would love to relive that night


Verliefd zijn is maar een moment
Being in love is only a moment


maar bracht mij wel voorgoed bij jou
But it brought me forever to you


In die zomernacht waar amore nog wacht
In that summer night where love still awaited


’t Gevoel had ik nog nooit gekend
I had never felt that feeling before


Ik wist niet wat dit worden zou
I didn't know what this would become


Maar ’t is goed gegaan, jij bent meegegaan
But it went well, you came with me


Nu zijn wij nog samen daarvan kreeg ik nimmer spijt
Now we're still together and I've never regretted it


Met jou vlieg ik nu samen door de tijd
Now I fly through time together with you


Zolang wil ik graag ieder uurtje bij jou zijn
I want to be with you every hour as long as possible


en mij met al jou woorden liefde brengt
And you bring me love with all your words
Contributed by Violet S. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found