een beetje verliefd
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Een lege kamer zonder sfeer een leeg gevoel
Ik tel de dagen zonder liefde zonder doel
Toen zag ik jou mijn wereld stond toen stil
Jij hebt alles wat ik wil
De hemel lacht als je bij me bent

Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
Nee dit mag nooit over gaan
Laat de nacht onze vriend zijn
Druk je dicht tegen me aan
Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
'S Nachts droom ik van ons tweeën
Over alles wat nog komen gaat
Schat ik kan niet zonder jou

Ik kan weer lachen 'k ben zo blij dat ik je vond
Ik zie weer kleuren vogels vliegen in het rond
Dit is geluk al is het nog maar klein
Ik wil altijd bij je zijn
Zolang ik mag ontwaken met jouw lach

Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
Nee dit mag nooit over gaan
Laat de nacht onze vriend zijn
Druk je dicht tegen me aan
Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
'S Nachts droom ik van ons tweeën
Over alles wat nog komen gaat
Schat ik kan niet zonder jou

Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
Nee dit mag nooit over gaan
Laat de nacht onze vriend zijn
Druk je dicht tegen me aan
Als ik je zie dan ben ik een beetje verliefd
'S Nachts droom ik van ons tweeën
Over alles wat nog komen gaat
Schat ik kan niet zonder jou

Overall Meaning

The lyrics of Frans Bauer's song "Een Beetje Verliefd" express deep emotions of loneliness, emptiness, and longing for love. The singer describes a feeling of emptiness in a room without atmosphere and a sense of purposelessness in counting the days without love. However, everything changes when the singer meets someone special - indicated by the lyrics "Toen zag ik jou mijn wereld stond toen stil, Jij hebt alles wat ik wil." The presence of this person brings joy and completeness into the singer's life, symbolized by the line "De hemel lacht als je bij me bent."


The chorus reflects the intense feelings of being in love, with the singer stating that when they see their love interest, they feel a bit in love and hope that this feeling never fades away. The night is portrayed as a friend, creating an intimate atmosphere where they can be close to each other. The dreams of being together and the anticipation of the future add a sense of longing and excitement to their relationship.


The second verse further emphasizes the positive impact this love has had on the singer's life. They feel happy and alive again, noticing colors and birds flying around, signifying a newfound sense of joy and vibrancy. Despite acknowledging that the happiness may still be small, the desire to always be with their beloved is strong, especially highlighted in the line "Ik wil altijd bij je zijn, Zolang ik mag ontwaken met jouw lach."


The repetition of the chorus reaffirms the depth of the singer's feelings and their inability to imagine life without their partner. The imagery of dreaming about the future together and the confession that they cannot live without their love showcase the intense connection and dependency they feel towards their significant other. Overall, "Een Beetje Verliefd" conveys a poignant narrative of finding love, experiencing transformation, and cherishing the presence of a beloved person in one's life.


Line by Line Meaning

Een lege kamer zonder sfeer een leeg gevoel
A room without atmosphere, a feeling of emptiness


Ik tel de dagen zonder liefde zonder doel
Counting the days without love, without purpose


Toen zag ik jou mijn wereld stond toen stil
When I saw you, my world stopped


Jij hebt alles wat ik wil
You have everything I want


De hemel lacht als je bij me bent
The sky smiles when you're with me


Ik kan weer lachen 'k ben zo blij dat ik je vond
I can smile again, I'm so happy that I found you


Ik zie weer kleuren vogels vliegen in het rond
I see colors again, birds flying around


Dit is geluk al is het nog maar klein
This is happiness, even if it's small


Ik wil altijd bij je zijn
I want to always be with you


Zolang ik mag ontwaken met jouw lach
As long as I wake up to your smile


'S Nachts droom ik van ons tweeën
At night I dream of us together


Over alles wat nog komen gaat
About all that is yet to come


Schat ik kan niet zonder jou
Darling, I can't be without you
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@marinadecock5362

Frans bouer...the beste ZANGER TE NEDERLAND....

@jokevanveen935

Leuk ,hoor Frans ,je bent mijn grote fan de reacties die ik er over krijg leg ik ver van mij vandaan ,ik vind jou liedjes mooi👍👍👍

@hchavenaar1536

hoi Frans leuk dat je weer een cdhebgemaakt ik heb ze allemaal ga zo Door de mensenvinden het mooi.je bent eenlieverd jenny, sukses6

@andrelustandre1007

Zeer mooi muziek van Frans bauwer 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

@marinadecock5362

Wat een mooie muziek......

@barrya8699

Mij maak je hier ook heel erg blij mee , dit is Frans.

@barrya8699

Dit vind ik nou echt weer Frans.Blijf nu zo door gaan , met Deze muziek.

@gdeweerd2024

Barry A ko l

@willekejansen299

Frans wat een mooi nummer weer van jou ,je bent echt de BESTE ZANGER van het NEDERLANDSE LIED.

@nickwessels4551

mooi nummer!! een echte Bauer kneiter

More Comments

More Versions