Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

javascript void;
Franz Joseph Haydn Lyrics


No lyrics text found for this track.

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Most interesting comment from YouTube:

Csukor Árpád

Jézus, én örömöm,
Szívemnek legelője,
Jézus, én kincsem,
Ó, mily sokáig, mily sokáig
Aggódik a szív
És vágyakozik utánad!
Isten Báránya, én vőlegényem,
Kívüled itt a földön
Más semmi nem lesz kedvesebb nekem.
Nincs tehát már semmi
Kárhoztató ítélet azok ellen,
Akik Krisztus Jézusban vannak,
Akik nem élnek test szerint,
Hanem lélek szerint.
Védelmed alatt
Az ellenségek vihara elől
Védve vagyok.
Hagyd a Sátánt szimatolni,
Hagyd az ellenséget elkeseredni,
Jézus mellettem áll.
Lehet bár mennydörgés és villámlás,
Rettegjek bár bűntől és pokoltól,
Jézus megvéd engem.
Mert a Krisztus Jézusban
való élet lelkének törvénye
Megszabadított engem
a bűn és a halál törvényétől.
Ellenére az öreg sárkánynak,
Ellenére a halál állkapcsának,
Ellenére a félelemnek!
Tombolás, Világ és áradás,
Én itt állok és énekelek
Biztonságos békében.
Isten hatalma vigyáz reám;
Föld és mélység elhallgatnak,
Akárhogy is morognak.
Ti azonban nem testi,
Hanem lelki emberek vagytok,
Ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke,
Az nem az övé.
El minden kinccsel!
Te vagy gyönyörűségem,
Jézus, én örömöm!
El, üres dicsőség,
Nem akarlak hallani,
Ne is tudjak rólad!
Nyomor, nélkülözés, szenvedés, szégyen és halál
Lesz enyém, és sokat kell szenvednem,
Ha Jézus nem vesz magához.
Ha azonban Krisztus bennetek van,
A test halott ugyan a bűn miatt,
De a lélek él a megigazulás által.
Jó éjszakát, ó teremtmények,
Miket a világ választ ki,
Csak neked tetszők lehetnek.
Jó éjszakát, bűnök,
Maradjatok messze el,
Ne jöjjetek többé a fényre!
Jó éjszakát, büszkeség és dicsőség!
Egyszer s mindenkorra, te gonosz élet,
Jó éjszakát kívánok néked.
S ha annak Lelke lakik bennetek,
Aki feltámasztotta Jézust halottaiból,
Akkor Ő, aki feltámasztotta
Jézus Krisztust halottaiból,
Életre kelti halandó testeteket is
A bennetek lakó Lelke által.
El, gyászos lelkek,
Mert örömömnek mestere,
Jézus jön hozzám.
Azoknak, akik Istent szeretik,
Szomorúságukat később
Édes cukorrá teszi.
Nevetséget és gúnyt régóta viselek,
De még a szenvedésben is te lakozol,
Jézus, én örömöm.All comments from YouTube:

Maj-Lena Skagerlund

I'm crying . And better grades you can't get . As an organist I love Bach and his genius 💕💯🏆

J Lee

Utterly speechless performance! Each person in this performance resonated their amazing voice to re-create this masterpiece. Bravo! Also I've noticed 2nd lady from left side had foot injury ( I hope it is not serious) and May our True and Living God gives you fast recovery!

Luciano Blaszkowski

In truth, this happened 3 years ago. But, in fact, the rendition of Mrs. Toth is incredible! :)

Ednaldo Farias Soares

Bach is very religious, his music is the one that brings us closer to God.
Thanks to you "Voices of Music" for another magnificent performance.

Voices of Music

Thanks to Vox Luminis!

Dan Abnormal

As I like to say, the best music is a dim echo of Heaven.

Graham L

Bach's vocal works are exquisite, whether performed by a choir of hundreds and full orchestra, or here, with just one or two voices per part and a little continuo organ. But for me, this small ensemble version is sublime -- all the parts clearly expressed so that Bach's true genius can be heard, and each performer's voice can shine.
Well done!

Christopher Curdo

Thank you for posting this video. I have seen Vox luminis a couple of times in Boston and I fell in love with their performances immediately. Always great to see more from this wonderful ensemble.

Voices of Music

Our pleasure!

Stu Farnham

A wonderful performance. Too often the motets are performed with a large vocal ensemble which overpowers the intricacy and intimacy of the music. Bravo!

More Comments