Gilles Floro, A pa pawol an lè: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
A pa pawol an lè
by Gilles Floro

Lè ou mété tout lov andan sa ou ja simé
Dé fwa sété fréchè é dot fwa sété gran van
Fò pa ou janmè kouè
Lanmou an nou ka fébli
Y ké yen ki fléri
Toujou pli bèl pou mwen

Si sé vou mwen chwazi
Sé pas ou fè mwen frémi
Fò nou toujou a lè
Pou pa janmen kontré malè
Kouté on mélodi
Pou lov aw pé grandi
Mwen la pou pé kenbé'w
É pa janmen ladjé'w

Rifren
Non a pa pawòl anlè
Non a pa pawòl anlè
Doudou doudou a pa pawòl anlè
Lov lov lov lov, a pa pawòl anlè

Cuivres

Si sé vou mwen chwazi
Sé pas ou fè mwen frémi
Fò nou toujou a lè
Pou pa janmen kontré malè
Kouté on mélodi
Pou lov aw pé grandi
Mwen la pou pé kenbé'w
É pa janmen ladjé'w
Dé ti mo yen ki ba vou
Ki toujou fè mwen pansé
Chak fwa mwen té pèd pyé
Sé vou mwen toujou touvé
Kouté on mélodi
Pou lov aw pé grandi
Mwen la pou pé kenbé'w
É pa janmen ladjé'w

Non a pa pawòl anlè
Non a pa pawòl anlè
Doudou doudou a pa pawòl anlè
Non a pa pawòl anlè
Chò

Cuivres

Lov lov
Si sé vou mwen chwazi
Sé pas ou fè mwen frémi
Fò nou toujou a lè
Pou pa janmen kontré malè
Kouté on mélodi
Pou fè lov aw grandi
Mwen la pou pé kenbé'w
É pa janmen ladjé'w

Non a pa pawòl anlè
Doudou doudou a pa pawòl anlè
A pa pawòl anlè
Non a pa pawòl anlè

Solo claviers

Séré, séré
Kolé, kolé
Séré, séré
Kolé, kolé

Lov

Séré, séré
Kolé, Kolé
Lov
Séré, séré
Kolé, kolé
Séré, séré

Contributed by Alexandra W. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them