Verliefd Maar Niet Op Jou
Jan Smit Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Interesting Facts ↴  Line by Line Meaning ↴

Lieve, wat was het?
Je naam ben ik vergeten
Lieverd, hoe zat het?
Hoe ging ie ook alweer
Na die avond in 't café
Liep jij nog even met me mee
Ik vergat zowat meteen wat jij me zei
Maar hoe je 't wendt of keert
Je lag te slapen in mijn bed
Ja jij was vannacht van mij

Ik ben verliefd, maar niet op jou
Want ik ben gek van een andere vrouw
Misschien heel gemeen
Maar je bent weer alleen
We horen niet echt bij elkaar

Ik ben verliefd, maar niet op jou
Van onze nacht heb ik toch wel berouw
Ik denk aan de geen
Aan mijn liefde voorheen
Terug naar mijn ex, ik wil haar

Lieve, het spijt me
Ik had beter moeten weten
Lieverd, hoe gaat ie nou?
De tijd kan niet terug
Hoe vaak ik me ook verweerde
Jij verleidde mij steeds weer
Ik werd verlegen van de
Woorden die je zei
Maar hoe je het wendt of keert
Ik lag met jou daar op dat bed
Ja jij sliep vannacht naast mij

Ik ben verliefd, maar niet op jou
Want ik ben gek van een andere vrouw
Misschien heel gemeen
Maar je bent weer alleen
We horen niet echt bij elkaar

Ik ben verliefd, maar niet op jou
Van onze nacht heb ik toch wel berouw
Ik denk aan de geen
Aan mijn liefde voorheen
Terug naar mijn ex, ik wil haar

Na die avond in 't café
Kwam jij nog even met me mee
Ik vergat gelijk alles
Wat je mij toen zei
Maar hoe je 't wendt of keert
We lagen samen in mijn bed
Ja jij was die nacht bij mij

Overall Meaning

The lyrics of Jan Smit's song Verliefd depict a story of a man who had a one-night-stand with a woman whom he had forgotten the name of. He regrets his actions, as he is already in love with another woman, who seems to be his ex, and he feels guilty about the woman lying beside him in bed. Despite the brief romance, he makes it clear that he is not in love with her and that they are not meant to be together. Throughout the song, the singer apologizes for leading the other woman on and implies that he made a mistake by not staying loyal to his one true love.


The song speaks to the universality of love and the mistakes that one can make on the way to finding it. The singer's decision to pursue a one-night-stand, despite his love for someone else, illustrates the human tendency to seek immediate gratification even if it leads to regret. Jan Smit's lyrics in Verliefd unapologetically confront the complexities of love, desire, and morality.


**Interesting facts about Verliefd:**


Interesting Facts
Note: This section uses generative AI, which can be inaccurate.


Line by Line Meaning

Lieve, wat was het?
Hey there, what happened?


Je naam ben ik vergeten
I forgot your name


Lieverd, hoe zat het?
Darling, how was it?


Hoe ging ie ook alweer
How did it go again?


Na die avond in 't café
After that night at the café


Liep jij nog even met me mee
You walked with me for a while


Ik vergat zowat meteen wat jij me zei
I almost immediately forgot what you said to me


Maar hoe je 't wendt of keert
But no matter how you look at it


Je lag te slapen in mijn bed
You were sleeping in my bed


Ja jij was vannacht van mij
Yes, you were mine last night


Ik ben verliefd, maar niet op jou
I’m in love, but not with you


Want ik ben gek van een andere vrouw
I’m crazy about another woman


Misschien heel gemeen
Maybe it’s mean


Maar je bent weer alleen
But you’re single again


We horen niet echt bij elkaar
We don’t really belong together


Van onze nacht heb ik toch wel berouw
I regret our night together


Ik denk aan de geen
I think about the one


Aan mijn liefde voorheen
Of my past love


Terug naar mijn ex, ik wil haar
I want to go back to my ex


Lieve, het spijt me
Sweetie, I’m sorry


Ik had beter moeten weten
I should have known better


Lieverd, hoe gaat ie nou?
Darling, how are you doing now?


De tijd kan niet terug
Time can’t go back


Hoe vaak ik me ook verweerde
No matter how much I tried to defend myself


Jij verleidde mij steeds weer
You kept seducing me


Ik werd verlegen van de
I got shy from the


Woorden die je zei
Words you said


We lagen samen in mijn bed
We were together in my bed


Ja jij was die nacht bij mij
Yes, you were with me that night
Contributed by Christian E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions