54 5de Straat
Jay Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Jy sê jou liefde's nie te koop nie
En jou hart lê steeds by my
Maar ek het nie wat hy het nie
En by hom sal ek jou kry
Ek onthou jou nog soos gister
Maar dis alles verbrande as
En ek kyk net hoe jy wegwaai
Soos jy vir hom sê kom hou my stywer vas

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek vir jou gestaar deur die ogies draad
Waar jy staan
By 'n ander man

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek so gewens om aan jou te raak
Maar daai draad
Jy sê dis reeds te laat

Jy't gesê ek is 'n dromer
En ek stap die pad alleen
Maar dit alles sou ek opgee
Vir 'n druppel somer reen
En na dertig jaar van nou af
Lê jy in sy arms koud
Sou jy vyfde straat ooit afstap
Aan my deur klop vir my vra
Kom saam my ou

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek vir jou gestaar deur die ogies draad
Waar jy staan
By 'n ander man

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek so gewens om aan jou te raak
Maar daai draad
Sê dis reeds te laat
Sê dis reeds te laat
Hy sê dis reeds te laat
Sê dis reeds te laat

Hy sê jou liefde's nie te koop nie
En jou hart lê steeds by my

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek vir jou gestaar deur die ogies draad
Waar jy staan
By 'n ander man

Vier en vyftig, vyfde straat
Het ek so gewens om aan jou te raak
Maar daai draad
Jy sê dis reeds te laat
Maar daai draad
Hy sê dis reeds te laat

Overall Meaning

The lyrics of "54 5de Straat" tell a story of unrequited love and longing. The singer expresses their feelings towards someone who claims that their love is not for sale and that their heart still belongs to the singer. However, the singer feels inadequate compared to the other person, and believes that they will ultimately be chosen instead. The memories of their past together haunt the singer, and they watch as the person they love slips away into the arms of someone else. The mention of "54 5de Straat" symbolizes a specific location, perhaps a place where the singer and the person they love used to spend time together or where they first met. Despite their wishes to be with the person, the singer acknowledges that it is too late and that their love will never be reciprocated.


Line by Line Meaning

Jy sê jou liefde's nie te koop nie
You say your love is not for sale


En jou hart lê steeds by my
And your heart still belongs to me


Maar ek het nie wat hy het nie
But I don't have what he has


En by hom sal ek jou kry
And with him, I will find you


Ek onthou jou nog soos gister
I remember you like it was yesterday


Maar dis alles verbrande as
But it's all burned down to ashes


En ek kyk net hoe jy wegwaai
And I just watch as you fade away


Soos jy vir hom sê kom hou my stywer vas
As you tell him to hold me tighter


Vier en vyftig, vyfde straat
Fifty-four, fifth street


Het ek vir jou gestaar deur die ogies draad
I've stared at you through the eyes of a needle


Waar jy staan
Where you stand


By 'n ander man
By another man


Het ek so gewens om aan jou te raak
I wished so much to touch you


Maar daai draad
But that thread


Jy sê dis reeds te laat
You say it's already too late


Jy't gesê ek is 'n dromer
You said I'm a dreamer


En ek stap die pad alleen
And I walk the path alone


Maar dit alles sou ek opgee
But I would give up everything


Vir 'n druppel somer reen
For a drop of summer rain


En na dertig jaar van nou af
And after thirty years from now


Lê jy in sy arms koud
You lie in his arms, cold


Sou jy vyfde straat ooit afstap
Would you ever walk down Fifth Street


Aan my deur klop vir my vra
Knock on my door and ask me


Kom saam my ou
Come with me, my old love


Hy sê jou liefde's nie te koop nie
He says your love is not for sale


En jou hart lê steeds by my
And your heart still belongs to me


Hy sê dis reeds te laat
He says it's already too late
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miaa


on Superhero (Eden)

Its amazing