Alt Førr Me
Jay Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Go with God.
....
God's gonna sit this one out.

(V1)
Stå opp førr vænnæ, ja di som træng dæ
di du pustæ å leve mæ, ja di du hæng mæ
ei litæ ti tok e et væmmele fall
å e holdt på å gå under mæn vænnæ va alt
å di fækk me på føtn å viste me svar
førr live e hardt mæn ei bitch ekke alt
å levd ilammæ me t e tørt dæ åleinæ
ha aldri i live følt me meir heime
e nån ækte vænnæ gir e live førr di
mæn vess nån her e falsk ja så drit e i di
d hær e seriøst, shit e e lei a å tøv
førr vænnæ betyr fanme meir enn mesjøl
ha nån jort nå mæ me - ikke jær dæ ijæn
mæn rør nån en vænn får di jævli mæ dæng
mæn husk at døræ dein går bægge veiæ
e står opp førr d så stå opp førr me ja

(REF)
Would you ride for me, well ima ride for you
would you die for me, then ima die for you
Vil du fall førr me, så vil e fall førr d
førr ækte vænnæ betyr alt førr me
Would you ride for me, well ima ride for you
would you die for me, then ima die for you
Vil du fall førr me, så vil e fall førr d
førr ækte vænnæ betyr alt førr me

(V2)
en episode førr ei ti tbake
fækk me seriøst tel å føkking flyg i take
en kompis a me hadd vørte slått a ein kar


å når han kom her å sa dæ vart e fåkkings gal
e såg bloe som rann å dæ rann over førr me
bære sei me kem å korr ja så slår e han ne
så e sprang ne i kjellarn dar han jæveln sto
e va helt bortevækk, hævæ næven å slo
å e slo å e slo å e slo å e slo
helt te e vart tatt vækk, alt e såg va blo
e hadd flippæ totalt, førr sånt skakke skje
at nån skadæ eller såræ nån vænnæ a me
førr di passæ på me åg, dæ ha di skjønt
dåkker veit kem dåkker e å bi aldri glømt
såh, alle som e mæ sår mæ salt i
vænnæ førr fan å dæ e dåkker allti!

(REF)

(V3)
Ekke den bæste sjøl, dæ ha e næppe sagt
å dæ e jo litt vanskele å ræpp om alt
men sjekk di som mein di e glømt a me
å e di bitter førr dæ ja så skjønnæ e
kanskje nån bære vilt ha hør et svar
så sorry at e ikke ha vøre dar
e e klar førr å blø, tell å kjæmp tel e dør
mæn imæns får e prøv, å bi vænn mæ mesjøl
mæn ikke føkk opp førr e e pakkæ mæ hat
e kjæm ikke tel å stopp, førr e hakkenå å tap
sjøl om mosjøen e et høl, ja så høre e tel dar
skad dæ e bryr me om så bør du ta smellan
så mange her som e førankræ i hat
å bryr e me? næh, e gir fanken så klart
førr vold e fint å vi har stolte smil
å vænnan mennæ - di e fåkkings real.

(REF)

Overall Meaning

The Norwegian song "Alt Førr Me" by Jay is a tribute to true friendship and loyalty. The lyrics encourage listeners to be there for each other, no matter what. The first verse talks about how friends lift us up when we fall, even in the darkest times. The second verse tells the story of a friend who got into a fight and how Jay was ready to defend him. The third verse is about not giving up on yourself and your friends, even when things get tough.


The phrase "Go with God" means to leave with God's blessings or protection. The following line, "God's gonna sit this one out," means that God is not going to intervene or interfere in the situation. Here, Jay is saying that only true friends can help and support each other.


"Vil du fall førr me, så vil e fall førr d" means "If you fall for me, I will fall for you." This line emphasizes how much true friends rely on each other and how they are willing to do anything for each other, even if it means putting themselves in harm's way.


Overall, the song highlights the importance of true friendship, trust and loyalty. It encourages listeners to stand up for their friends, be there for them in their time of need and never give up on each other.


Line by Line Meaning

Stå opp førr vænnæ, ja di som træng dæ
Wake up for your friends, those who need you.


di du pustæ å leve mæ, ja di du hæng mæ
Those who breathe and live together with you, those who support you.


ei litæ ti tok e et væmmele fall
A little time ago, I had a terrible fall.


å e holdt på å gå under mæn vænnæ va alt
I was going under but my friends were there for me.


å di fækk me på føtn å viste me svar
They helped me stand up and showed me the way.


førr live e hardt mæn ei bitch ekke alt
Life is hard, but it's not everything.


å levd ilammæ me t e tørt dæ åleinæ
I lived together with someone, but it was dry and lonely.


ha aldri i live følt me meir heime
I have never felt more at home in my life.


e nån ækte vænnæ gir e live førr di
True friends give you a reason to live.


mæn vess nån her e falsk ja så drit e i di
But if someone is fake, then forget about them.


d hær e seriøst, shit e e lei a å tøv
This is serious, I'm tired of pretending.


førr vænnæ betyr fanme meir enn mesjøl
Friends mean more to me than myself.


ha nån jort nå mæ me - ikke jær dæ ijæn
If someone has done something with me, don't abandon me.


mæn rør nån en vænn får di jævli mæ dæng
But if someone hurts a friend, they'll get beat up.


mæn husk at døræ dein går bægge veiæ
But remember, that door swings both ways.


e står opp førr d så stå opp førr me ja
I'll stand up for you, so stand up for me.


Would you ride for me, well ima ride for you
If you would ride for me, I'll ride for you too.


would you die for me, then ima die for you
If you would die for me, then I'll die for you too.


Vil du fall førr me, så vil e fall førr d
If you fall for me, I'll fall for you too.


førr ækte vænnæ betyr alt førr me
Because true friends mean everything to me.


en episode førr ei ti tbake
An incident from a while back.


fækk me seriøst tel å føkking flyg i take
Made me seriously lose my temper.


en kompis a me hadd vørte slått a ein kar
A friend of mine got punched by someone.


å når han kom her å sa dæ vart e fåkkings gal
When he came here and told me, I got angry.


e såg bloe som rann å dæ rann over førr me
I saw red and it made me overflow with emotion.


bære sei me kem å korr ja så slår e han ne
Just tell me who and where, I'll beat him up.


så e sprang ne i kjellarn dar han jæveln sto
So I ran down to the basement where that devil stood.


e va helt bortevækk, hævæ næven å slo
I was completely insane, punching with all my might.


å e slo å e slo å e slo å e slo
And I kept punching and punching and punching.


helt te e vart tatt vækk, alt e såg va blo
Until I was taken away, all I could see was red.


e hadd flippæ totalt, førr sånt skakke skje
I flipped out completely, something like that should never happen.


at nån skadæ eller såræ nån vænnæ a me
That someone would harm or hurt one of my friends.


førr di passæ på me åg, dæ ha di skjønt
Because they take care of me too, they understand.


dåkker veit kem dåkker e å bi aldri glømt
You know who you are and you'll never be forgotten.


såh, alle som e mæ sår mæ salt i
So anyone who hurts me is just rubbing salt in the wound.


vænnæ førr fan å dæ e dåkker allti!
Friends forever, and that's always been true!


Ekke den bæste sjøl, dæ ha e næppe sagt
I'm not the best person, that's for sure.


å dæ e jo litt vanskele å ræpp om alt
And it's a little difficult to rap about everything.


men sjekk di som mein di e glømt a me
But check those who think they've forgotten about me.


å e di bitter førr dæ ja så skjønnæ e
And if they're bitter about it, then I understand why.


kanskje nån bære vilt ha hør et svar
Maybe someone just wants to hear an answer.


så sorry at e ikke ha vøre dar
I'm sorry I wasn't there.


e e klar førr å blø, tell å kjæmp tel e dør
I'm ready to bleed, to fight until I die.


mæn imæns får e prøv, å bi vænn mæ mesjøl
But in the meantime, I'll try to be friends with myself.


mæn ikke føkk opp førr e e pakkæ mæ hat
But don't mess with me, because I'm full of hate.


e kjæm ikke tel å stopp, førr e hakkenå å tap
I won't stop, because I refuse to lose.


sjøl om mosjøen e et høl, ja så høre e tel dar
Even though Mosjøen is a hole, I still belong there.


skad dæ e bryr me om så bør du ta smellan
If you don't care about me, then you can take a beating.


så mange her som e førankræ i hat
There are so many here consumed by hate.


å bryr e me? næh, e gir fanken så klart
And do I care? No, of course not.


førr vold e fint å vi har stolte smil
Because violence is celebrated and we have proud smiles.


å vænnan mennæ - di e fåkkings real.
And my friends - they're freaking real.
Contributed by Lucy L. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miaa


on Superhero (Eden)

Its amazing

More Versions