Lyf Teen Lyf
Jay Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Hou jou mond teen my mond, hou jou lyf teen my lyf, sit jou wang teen my wang
Kry jou 12-uur in die gang met net jou nagklere aan
Dat ek sê wat ek voel en wat jy eintlik bedoel
Jy's nou by my

Kry nie altyd die tyd om te kyk hoe ek lyk maar as jy my vir jou vat
Jy vir my 'n bietjie kyk, jy kan my gooi in jou bad, kom ons word bietjie nat
Wil jy die vonke laat spat?

Lyf teen lyf, voel jy?
Voel hoe klop dit, baby
Mond teen mond soen jy my
Ek word deur jou verlei

Fluister jy vir my
Als wat jy wil doen aan my
Jy wil doen aan my

Lyk vir my bietjie stout, of kry jy eintlik net koud?
Ek het 'n plan met jou lyf, wil vir jou 'n bietjie vryf, jy raak ontslae van die skaam
Hoor nou hoe stout klink jou naam
Martha bly ons saam

Lyf teen lyf, voel jy?
Voel hoe klop dit, baby
Mond teen mond soen jy my
En ek word deur jou verlei

Fluister jy vir my
Als wat jy wil doen aan my
Jy wil doen aan my

Uit die woord uit my mond, jou lyfie lyk so gesond, kom druk my vas teen die grond

Lyf teen lyf, voel jy? (Voel jy)
Voel hoe klop dit, baby (Baby)
Mond teen mond soen jy my (Soen jy my)
En ek word deur jou verlei

Fluister jy vir my (Vir my)
Als wat jy wil doen aan my
Jy wil doen aan my

Lyf teen lyf, voel jy?
Mond teen mond soen jy my

Overall Meaning

The lyrics of Jay's song "Lyf Teen Lyf" depict a passionate and intimate encounter between two people. The opening lines, "Hou jou mond teen my mond, hou jou lyf teen my lyf, sit jou wang teen my wang" suggest a desire for physical closeness and connection. The following line, "Kry jou 12-uur in die gang met net jou nagklere aan" implies a spontaneous rendezvous where both parties are stripped down and vulnerable.


The lyrics continue to explore the intensity of their encounter, with phrases like "dat ek sê wat ek voel en wat jy eintlik bedoel" indicating a desire for open and honest communication. The line "kry nie altyd die tyd om te kyk hoe ek lyk maar as jy my vir jou vat" hints at a deep attraction that goes beyond physical appearance. The chorus expresses the physical and emotional sensations that the encounter elicits, with lyrics like "Lyf teen lyf, voel jy? Voel hoe klop dit, baby. Mond teen mond soen jy my, ek word deur jou verlei."


Line by Line Meaning

Hou jou mond teen my mond, hou jou lyf teen my lyf, sit jou wang teen my wang
Keep your mouth pressed against mine, keep your body pressed against mine, rest your cheek against mine


Kry jou 12-uur in die gang met net jou nagklere aan
Meet you at midnight in the hallway with only your night clothes on


Dat ek sê wat ek voel en wat jy eintlik bedoel
So that I can say what I feel and what you really mean


Jy's nou by my
You're with me now


Kry nie altyd die tyd om te kyk hoe ek lyk maar as jy my vir jou vat
Don't always find the time to look at how I look, but when you take me for yourself


Jy vir my 'n bietjie kyk, jy kan my gooi in jou bad, kom ons word bietjie nat
You take a little look at me, you can throw me in your bath, let's get a little wet


Wil jy die vonke laat spat?
Do you want to make the sparks fly?


Lyf teen lyf, voel jy?
Body against body, do you feel it?


Voel hoe klop dit, baby
Feel how it's beating, baby


Mond teen mond soen jy my
Kiss me mouth to mouth


Ek word deur jou verlei
I am seduced by you


Fluister jy vir my
Do you whisper to me


Als wat jy wil doen aan my
Everything you want to do to me


Jy wil doen aan my
You want to do to me


Lyk vir my bietjie stout, of kry jy eintlik net koud?
Seems a little naughty to me, or are you just feeling cold?


Ek het 'n plan met jou lyf, wil vir jou 'n bietjie vryf, jy raak ontslae van die skaam
I have a plan for your body, want to rub you a little, you get rid of the shyness


Hoor nou hoe stout klink jou naam
Hear how naughty your name sounds now


Martha bly ons saam
Martha, let's stay together


Uit die woord uit my mond, jou lyfie lyk so gesond, kom druk my vas teen die grond
From the word out of my mouth, your body looks so healthy, come press me against the ground
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miaa


on Superhero (Eden)

Its amazing

More Versions