Jocelyne Beroard, Pawol Granmoun: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Pawol Granmoun
by Jocelyne Beroard

Mwen té ni granm pa lè kouté
mé si ki sa ou ka diya
Lè granmoun té ka raconté piting pita ou pri an sa
Adan lavi i ni zombi
ki sik é sa ou ka fè ya
Ki ka maré lespri jennfi
piting pita ou pri an sa

Zonbi a ké fè zié dou
pou maré mwen
I pé changé fidji pou
maré mwen
Lè mwen tann yo di
i maré mwen
Mwen té pran ri sa
aaaaaaa
Yo di i té fè zié dou
pou maré mwen
Mété mwen ajounou pou
maré mwen
Lè mwen tan yo di
i maré mwen
Mwen té ka ri sa
aaaaaaa

Mi anvwala mwen raconté
mé sé ki sa ou ka diya
A jenn jan trè bien eskanpé
piting pita ou pri an sa
Té ka palé bel ti fransé
ki sik é sa ou ka fè ya
Rivé fè tjè mwen chalviré
piting pita ou pri an sa

Zonbi a ké fè zié dou
pou maré mwen
Mété mwen ajounou pou
maré mwen
Mwen pa té noz di
i maré mwen
Pou moun pa ri sa
aaaaaaa
Zombi a fè zié dou
pou maré mwen
Mété mwen ajounou pou
maré mwen
Mwen pa té moz di
i maré mwen
Pou yo pa ri sa
aaaaaaa

Mwen pa té ka wè douvan mwen, ti bolonm lan véglé mwen
Pa té pé gadé dèyè mwen, boug la maré lespri mwen
Mwen pa ka rikonnet ko mwen, i manjé lajan mwen
Sa mwen alé chèché, mwen twouvé'y

Mi sé sa ka rivé lè ou tro antété
Pa janmen lé kouté lè granmoun ka palé
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapè
An manni méprisé sa granmoun raconté

tounen tounen viré viré
Woy mi ti bolonm lan véglé mwen
Afos an enmen'y an pé sa ladjé'y
Mem si'y ka manjé lajan mwen
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapè
An manni méprisé sa granmoun raconté

tounen tounen viré viré
woy malfentè a véglé mwen
Afos an enmen'y an pa sa kité'y
Mem si an ja pèd l'honnè mwen

Mi sé sa ka rivé lè ou tro antété
Pa janmen lé kouté lè granmoun ka palé
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapè
An manni méprisé sa granmoun raconté

Kouté Pawol Granmoun créol
mé sé ki sa ou ka ya
Yo ka palé an parabol
piting pita ou pri an sa
Sa ka maré lespri jennfi
ki sik é sa ou ka fè ya
Sé vagabon ki frè zombi
piting pita ou pri an sa

Vagabon si''w ka vini
pou maré mwen
Fè chimen'w an pa anvi'w
maré mwen
Si ou konprandi
ou maré mwen
Ou ké pléré sa
aaaaaaaa
Vagabon si''w ka vini
pou maré mwen
Sé pa mwen ké baw kod pou
maré mwen
Si ou konprandi
ou maré mwen
Ou ké pléré sa
aaaaaaaa

An jou mwen ké
twouvé twouvé
An nomm ki péké
mové
Pé ké maré mwen
pé ké véglé mwen
Mwen sav an ké
twouvé twouvé
An nomm ki pé ké
mové
Key respekté mwen
Key kajolé mwen
Mwen sav an ké
twouvé twouvé
An nomm péké
mové
ké ba mwen lanmou,
dousè toupatou...

Contributed by Anthony F. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them