John Williams, Suo Gan: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Suo Gan
by John Williams

Huna blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam syn dyn am danat,
Cariad mam sy dan fry mron.
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn ???? thi gam;
Huna'n dawel annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel heno huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwanu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry s????n gwenu
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ????l dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen,
Gura, gura ar y dd????r;
Paid ag ofni ton fach unig.
Sua, sua ar lan y m????r;
Huna blentyn, nid ces yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos