Kaizers Orchestra, Bak et halleluja: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Bak et halleluja
by Kaizers Orchestra

Fader eg må be om unskyldning
Det er min feil at Tony er pakkt inn i presenning
Eg har forbrudt meg mot Monsieur Clavier sitt reglement
do vett at eg ikkje kan hamla opp med han
Eg ber deg. Hjelp, Fader hjelp meg
Eg står i støvler av cement, Fader hjelp meg

Eg sa russisk rulett er ikkje en god ide
men han følte seg i slag så tvang han meg med
Eg såg han spant magasinet
Han satte løpet mellom tennene sine

Eg skal be for deg min sønn
for hos Han er do ennå ikkje dømt
For ingen kan sei nei til beløpet som Monsieur Clavier gav
Og bare Fader Martin vett kva som ligge bak et halleluja

Tony har en formidabel dobbelgjenger
Spor han opp, sett opp en kontrakt, gje han penger
do kan ta en håndfull ut av vår kollekt
do kan bli som folk flest eller do kan bli prest
men kom aldri tilbake for her er dine dager talte

In English:

Father I must ask forgiveness
It's my fault that Tony's packed in a car cover
I've broken Monsieur Clavier's regulations
You know I can't take care of him
I plead to you. Help, Father help me
I'm standing in boots of concrete, Father help me

I said, Russian roulette's not a good idea
But he felt fine so he forced me along
I watched him spin the cylinder
he put the barrel between his teeth

I'll pray for you my son
'cause by him you've not yet been judged
'cause nobody can say no to the amount Monsieur Clavier gave
And only Father martin knows what's behind a hallelujah

Tony has a genuine double
Track him down, set up a contract, give him money
You may take a handful out of our collection
You may become as most people, or you may become a priest
But never return 'cause your days here are numbered

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them