Kaizers Orchestra, Delikatessen: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Delikatessen
by Kaizers Orchestra

På Delikatessen sitter de beste av de beste
De har levd intenst for kver vår president
Og nasjonen, denne nasjonen
står de for evig og alltid i gjeld

Ta Vicente
Han tok en koffert full av dokumenter
under sin trygge arm
før han rømte ut av nasjonen
Han rømte ut av nasjonen for hånd på dresin

do sko heller presentert oss for presten
enn å legge oss inn på Delikatessen
Kva skal me med medaljonger på dressen
når me ligger på Delikatessen
Er det liv? Er det liv?
Kaller do det her et liv på Delikatessen
De slipper oss aldri ut
Illusjon er en del av prosessen her på Delikatessen

Å Johanna. Takk gud for St. Johanna
Hun var som en blomst planta i betong
inne på Delikatessen
Hos Johanna var det varmt
når anstalt blei for kaldt

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them