Kaizers Orchestra, Die Polizei: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Die Polizei
by Kaizers Orchestra

Det var seint og eg var på vei i fra Tyskland til Polen
De vil ha alt eg har hørt, og alt eg har sett
Die polizei, die polizei, die polizei
De vil ha alt eg har hørt, die polizei

Og det var blitt kjent eg bar på et dokument
av en sånn karakter som gjorde at de tok meg inn
og spurte meg ut
Die polizei, die polizei, die polizei
De tok meg inn, de spurte meg ut, die polizei

We know who you are
We know everything about you
And we know where you live

Men Herr polizei, Herr polizei
Du finner meg aldri igjen
for eg har gått av stien, Herr polizei
Du ser meg aldri igjen

Og eg sprang. Gud vett kor eg sprang
Meg eg såg ingenting
For alt eg vett sprang eg i ring
Men de klarte ikkje følga med
Die polizei, die polizei, die polizei
De klarte ikkje følga med, die polizei

Contributed by Taylor Y. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos