Kaizers Orchestra, Knekker deg til sist: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Knekker deg til sist
by Kaizers Orchestra

Hei der. Ser du kem som står her
Ser du kem som nå ler
Prøv og gjett én gong og om
Mitt smil ringer nogen bjeller
Det er slutt på hellet
Når du hører Fanden teller ner
De knekker deg
Du kan høre det rister
Du kan høre det brister

Ditt lokomotiv er passert
Ingen her er kurert
Alt går mot en ende
Og til slutt får du en brist
De knekker deg til sist
Og ditt motiv er fallert
Din intensjon er parkert
Kem er d nå som får en brist
Bom di di bom di di
Me knekker deg til sist

Bli med en siste tur I hagen
Dette her er dagen
Trekk en kanin opp av hatten
Og legg ner dine blomster
Og ro I land, for denne steinen bærer ditt navn
De knekker deg
Du kan høre det rister
Du kan høre det brister

Lyrics © OBO APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them