Resistansen
Kaizers Orchestra Lyrics


Det finst ei trapp som går ner til en kjeller
Den er så trang at do må gå sidelengs
Og på veggen henger tjukt med bilder
av folk som har gått ner, men som ingen ser igjen
For Marcello sin kjeller er ingen vanlig kjeller
Det har vært 100 mann der nere på en gong
Det står et bord midt på golvet, midt på bordet
en revolver og på den står det made in Hong Kong
Halleluja
Her er det russisk rullett kvar fredag
og på søndag skal det vær konfirmasjon
Fru Conradas har gitt klar beskjed, på søndag kl. 12
vil hu ikkje sjå en dråpe blod
Men Marcello er fine når han drikker
For det er hans vin, det er hans damer og hans dans
Han er en sjarmør, og hans like fins ikkje
Alt og alle i den kjelleren er hans
Halleluja

Og for at stemningå skal bli endå meir russisk der nere
har de fått tak i ei russisk ballerina
Hu danse polka på den tradisjonelle måten
så får hu en hundrelapp for å holde kjeft til neste fredag
Ja humøret i Marcello sin kjeller er upåklagelig
do er klam og do er svett når do går der i frå
Og dei som ikkje klarer å stå distansen
dei kan ikkje vær medlem av resistansen
Halleluja

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

marchal charcharr

Lyrics translated to english:

There's a staircase that lead to a cellar
It's so tight you have to walk sideways
And the wall hangs thick with photos
of people that got there, but there's no looking back

For Marcello the cellar is nothing but a cellar
That has 100 men down there at a time
It has a table in the middle of the floor, middle of the table
On it a revolver made in Hong Kong

Hallelujah
Hallelujah

It has a table in the middle of the floor, middle of the table
On it a revolver made in Hong Kong

Here they play Russian Roulette every Friday
And on Sunday it should be confirmed
Ms Conradas has given clear instructions, on Sunday at 12
She won't see a drop of blood

But Marcello is fine when he drinks
For that is his wine, that is his woman and his dance
He is a charmer, and he's also not
Everything and everyone in the cellar is his

Halleluja
Halleluja

It has a table in the middle of the floor, middle of the table
On it a revolver made in Hong Kong

And to make the mood down there more Russian
They got a Russian ballerina
Who dances polka the traditional way
So she gets a hundred to stay quiet until next Friday
Marcello's mood in the basement is impeccable
You are clammy and sweaty when you go in there
And those who weren't able to go the distance
They can't be members of the resistance

Hallelujah
Hallelujah

Yeah, those dancing oompah count them dead,
And the others will dance oompah to the door, to the door

Hallelujah
Hallelujah

Yeah, those dancing oompah count them dead,
And the others will dance oompah to the door, to the door

I'll dance oompah til you die
I'll dance oompah til you die
I'll dance oompah, oompah, oompah til you die
I'll dance oompah til you die, til you die

I'll dance oompah til you die
I'll dance oompah til you die
I'll dance oompah, oompah, oompah til you die
I'll dance oompah til you die, til you dieEirik

There's a staircase that lead to a cellar
It's so tight you have to walk sideways
And the wall hangs thick with photos
of people who went down, but that nobody's seen again.

For Marcellos cellar is no ordinary cellar
Thats been 100 men down there at a time
There's a table in the middle of the floor, on the middle of the table a revolver
On it it says made in Hong Kong

Hallelujah
Hallelujah

There's a table in the middle of the floor, on the middle of the table a revolver
On it it says made in Hong Kong

Here there's Russian Roulette every Friday
And on Sunday there is a confirmation
Ms Conradas has given clear instructions, on Sunday at 12
She doesnt want to see a drop of blood

But Marcello is fine when he drinks
For that is his wine, that is his woman and his dance
He is a charmer, and hes like no other
Everything and everyone in the cellar is his

Halleluja
Halleluja

It has a table in the middle of the floor, on the middle of the table a revolver
On it it says made in Hong Kong

And to make the mood down there even more Russian
They've gotten ahold of a Russian ballerina
Who dances polka the traditional way
She gets a hundred to shut up, until next Friday
Marcello's mood in the basement is impeccable
You are clammy and sweaty when you go from there
And those who weren't able to go the distance
They can't be members of the resistance

Hallelujah
Hallelujah

Yeah, some are dancing oompah til they bleed,
others dance oompah until they die, til they die

Hallelujah
Hallelujah

Yeah, some are dancing oompah til they bleed,
others dance oompah until they die, til they die

We'll dance oompah til you die
We'll dance oompah til you die
We'll dance oompah, oompah, oompah til you die
We'll dance oompah until you die, til you die

We'll dance oompah til you die
We'll dance oompah til you die
We'll dance oompah, oompah, oompah til you bleed
We'll dance oompah til you die, til you dieCoquitten

Det finst ei trapp som går ner til en kjeller
Den er så trang at du må gå sidelengs
Og på veggen henge tjukt med bilder
Av folk som har gått ner, men som ingen ser igjen

For Marcello sin kjeller e ingen vanlig kjeller
Det har vært 100 mann der nere på en gong
Det står et bord midt på golvet, midt på bordet
Ein revolver, på den står det made in Hong Kong
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Det står et bord midt på golvet, midt på bordet
Ein revolver, på den står det made in Hong Kong

Her er det russisk rullett kver fredag
Og på søndag skal det vær konfirmasjon
Fru Conradas har gitt klar beskjed, på søndag kl. 12
Vil hu ikkje sjå en dråpe blod

Men Marcello er fine når han drikker
For det er hans vin, det er hans damer og hans dans
Han er en sjarmør, og hans like fins ikkje
Alt og alle i den kjelleren er hans
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Det står et bord midt på golvet, midt på bordet
En revolver og på den står det made in Hong Kong

Og for at stemningå skal bli ennå meir russisk der nere
Har de fått tak i ei russisk ballerina
Hu danse polka på den tradisjonelle måten
Så får hu en hundrelapp for å holde kjeft til neste fredag

Ja humøret i Marcello sin kjeller er upåklagelig
Du er klam og du er svett når du går der i frå
Og dei som ikkje klarer å stå distansen
Dei kan ikkje vær medlem av resistansen
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ja for noken danse ompa heilt til de dør
Andre danse ompa til de dør, til de dør
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ja for noken danse ompa heilt til de dør
Andre danse ompa til de dør, til de dør

Me danse ompa til du dør
Me danse ompa til du dør
Me danse ompa, ompa, ompa til du dør
Me danse ompa heilt til du dør, til du dør

Me danse ompa til du dør
Me danse ompa til du dør
Me danse ompa, ompa, ompa til du blør
Andre danse ompa til de dørAll comments from YouTube:

Jens Kjeldsted Jensen

For those who don't understand the lyric. A very short description. It's about a basement where a man called Marcello arranges Russian Roulette ever Friday. But the next Sunday where will be a big family dinner, so the wife will not not "see any blood". But Marcello don't care about that.

2009retro

Wow, I am attracted to the language a lot

Wasp 90

norwegian is easy, if you know english well.

Ole Norgren

@Kaixi R Jærsk is like the country side area of stavanger/sandnes (its more complex than that, but lets just keep it simple). Farmers, far from neighbors, not so "metropolitan" . They have a much more "muddeled" note to it really, words and sentences blends more together, but yeah its a bit softer than Stavanger. They use a lot of the Æ Ø Å sounds and the intonation is a little more up and down.

Kaixi R

Is it typical to jaersk that the "r" is pronounced more in the back of the throat? It's softer than a regular English r. I don't hear this in more standard norwegian dialects, it seems to be typical of stavanger dialects.

Ole Norgren

It's of course Norwegian, but more specific, the dialect is from Sandnes, Rogaland. Probably one of the easier Norwegian dialects to learn for English speaking people. Our dialect(Stavanager, Sandnes area) have pretty similar intonation to the English language.

https://www.youtube.com/watch?v=BrXZb3XEPvg The guy beeing intervjued in the Yellow jacket is speaking Sandnes Dialect.

the legit dipper 21

Me too :O

8 More Replies...

Natural Rubi

Congratulations all you hipsters for finding this

Ole Norgren

@TheRealXartaX They where pretty much cool from the get go here, locally. Took off pretty fast too. The fact they actually have a big enough fan base in other countries that they can tour is pretty cool. I mean, if you don't understand Norwegian, you don't understand shit of what they are singing :P

THATKID YOUDONTKNOW

Thanks

More Comments

More Videos