Klass, I'm Sorry: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
I'm Sorry
by Klass

Hey baby, I feel so sorry
Oh oh oh oh
Hey

Lè mennaj mwen te gen dizwit an, Yon gwosès met pye nan neglijans
Pawòl anpil presyon paran Te fè n kwè l pat pare pou l manman
Manzèl te toujou reve pou l ta ban mwen yon bebe
Men m pat ko gen maturite, te pè reponsabilite
Mwen tonbe bal presyon pou l fè dilatasyon
Pou mwen se te sèl solisyon
Men depi sa fin pase, konsyans mwen pa janm dòmi
Wi chak fwa m wè yon bebe, I feel so sorry

I'm sorry, I'm sorry
M pot ko konprann lavi
I'm Sorry

Woy
K L A S S - Klass nan vil la
M ap tann nou tout

Oh oh oh oh oh oh
Guito zanmi m, aya man

Ay mwen di lè timoun nan pral tonbe, li pral avòte
Menm nan klinik avè l mwen pate ale
Mwen te rete ak zanmi m, panse m se bon jennjan
Ala bagay ki lèd se lè on nonm inyoran

Moman l te plis bezwen prezans mwen – li pat ka jwenn mwen
Se lè sa m dezète l, lè sa m ret pli lwen w
Li te ka pèdi lavi l, avòtman gen peril
Mwen pa konn kite w ye, cheri si wap tande

Mwen mande padon Cherie

Konsyans mwen soulaje
Klass nan vil la
Oh oh oh oh oh oh oh oh
Fè lanmou pa gen aksidan tande

Kijan w eksplike se aksidan l ye
Si pa genyen vyole, si kòdon w pa chire - Neglijans li ye
Gen de vi k gache, jete l gen danje
Si se timoun ou ye prefere w evite

Timoun koute chè – si w pa pare
Di m kisa w pral fè – si w pa pare
Vi w ka gache – si w pa pare
Vi pa l an danje – si w pa pare
Li pa mande fèt – si w pa pare
Pito w mete chosèt – si w pa pare
Fè atansyon – si w pa pare
Pran prekosyon – si w pa pare
Pa vin di m se aksidan

Kijan w eksplike se aksidan l ye
Si pa genyen vyole, si kòdon w pa chire - Neglijans li ye
Gen de vi k gache, jete l gen danje
Si se timoun ou ye prefere w evite

Timoun koute chè – si w pa pare
Di m kisa w pral fè – si w pa pare
Evite bon – si w pa pare
Pase mande padon – si w pa pare
Li pa mande fèt – si w pa pare
Pito w mete chosèt – si w pa pare

Contributed by Benjamin A. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them