Aardskok
Kobus! Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Die aarde is aan die brand
Die aardskok rol regdeur die land
Miermense skarrel ondergrond sonder vrug
Eensame aasvoëls stippel die lug

Ons hardloop hand aan hand
Deur die gloeiende kole op blouberg se strand
Die wind waai warm deur die wolke van bo
Swart soos die trane in jou oë

Die mal verwarring sleur ons mee
Saam met gillende mense langs die brandende see
Ek voel jy struikel en my hart stop van skrik
Skielik word jou hand uit myne geruk

Ek veg vergeefs deur die mensevlaag
Terwyl jy verder weggevoer word in die dolle gejaag
Ek gil jou naam maar my woorde kwyn
Terwyl ek magteloos toekyk hoe jy tussen die mense verdwyn

Die pad is krom ons gids is stom
Party sê hul weet maar die meeste is dom
Deur al hierdie chaos sal ek jou kry
Ek moet jou weer kry

Ek soek jou in doodloopstrate
Winkelsentrums, koud verlate
Ek dwaal tussen mense
Rusteloos soos ek in hierdie dooie plek

Die pad is krom ons gids is stom
Party sê hul weet maar die meeste is dom
Deur al hierdie chaos sal ek jou kry
Ek moet jou weer kry

Die dae gaan nou vinnig verby
Met hierdie mal nuwe wêreld rondom my
Om elke hoek dink ek hoor ek jou stem
Maar teleurstellings kerf my hart soos 'n lem

Ek hoop dat jy ook na my soek
Dat jy ons liefde onthou deur hierdie aardse vloek
Ek dink aan jou glimlag teen my groeiende vrees
Ek dink aan jou my liefling waar jy ookal mag wees

Overall Meaning

The song "Aardskok" by Kobus! is about chaos ensueing due to an earthquake. The lyrics describe the earth being on fire and people rushing around, trying to find safety amidst the destruction. The singer holds their loved one's hand and attempts to navigate through the chaos, but suddenly loses their grip and watches as their loved one is swept away by the panicked crowd. The singer frantically searches for their loved one in various places, but to no avail. The song ends with the singer expressing hope that their loved one is also searching for them and remembering their love amidst the chaos.


The lyrics are rich in imagery and metaphor, painting a vivid picture of the chaos and despair that come with a natural disaster. They express the deep desire to hold onto loved ones and the sense of loss when they are suddenly taken away. The song touches on themes of resilience, hope, and the strength of love in the face of adversity.


Line by Line Meaning

Die aarde is aan die brand
The world is in chaos and turmoil


Die aardskok rol regdeur die land
The earthquake rumbles throughout the land, symbolizing the turmoil and upheaval present in society


Miermense skarrel ondergrond sonder vrug
Small insects scurry underground without purpose, suggesting individuals feeling lost and searching for direction in life


Eensame aasvoëls stippel die lug
Lonely vultures dot the sky, a reminder of death and decay amidst the chaos


Ons hardloop hand aan hand
Together, we run towards safety and hope


Deur die gloeiende kole op blouberg se strand
Amidst the flames of destruction, we seek refuge on the beach of Blouberg


Die wind waai warm deur die wolke van bo
The warm wind brings with it a sense of hope and renewal from above


Swart soos die trane in jou oë
The darkness of the world reflected in the tears of those we love


Die mal verwarring sleur ons mee
The insanity of the world takes hold and drags us along for the ride


Saam met gillende mense langs die brandende see
We are not alone in our terror, and the screams of others accompany us


Ek voel jy struikel en my hart stop van skrik
As I feel you stumble, my heart stops with fear for your safety


Skielik word jou hand uit myne geruk
Suddenly, you are torn away from me, leaving me alone in the chaos


Ek veg vergeefs deur die mensevlaag
I struggle in vain to find you amidst the crowds and chaos of the world


Terwyl jy verder weggevoer word in die dolle gejaag
As you are carried further away from me by the madness of the world


Ek gil jou naam maar my woorde kwyn
I cry out your name, but my voice fades, overwhelmed by the chaos around me


Terwyl ek magteloos toekyk hoe jy tussen die mense verdwyn
As I watch helplessly while you disappear into the crowd


Die pad is krom ons gids is stom
The path ahead is uncertain, and our guides are nowhere to be found


Party sê hul weet maar die meeste is dom
Some claim to have answers, but they are just as lost as the rest of us


Deur al hierdie chaos sal ek jou kry
Through all of this chaos, I will find you


Ek moet jou weer kry
I must find you again


Ek soek jou in doodloopstrate
I search for you in dead-end streets


Winkelsentrums, koud verlate
In deserted shopping centers


Ek dwaal tussen mense
I wander among people


Rusteloos soos ek in hierdie dooie plek
Restless like me in this lifeless place


Die dae gaan nou vinnig verby
Time passes quickly in this chaotic world


Met hierdie mal nuwe wêreld rondom my
With this insane new world around me


Om elke hoek dink ek hoor ek jou stem
I think I hear your voice around every corner


Maar teleurstellings kerf my hart soos 'n lem
But disappointment cuts deep into my heart like a knife


Ek hoop dat jy ook na my soek
I hope you are also searching for me


Dat jy ons liefde onthou deur hierdie aardse vloek
That you remember our love through this earthly curse


Ek dink aan jou glimlag teen my groeiende vrees
I remember your smile amidst my growing fear


Ek dink aan jou my liefling waar jy ookal mag wees
I think of you, my love, wherever you may be
Contributed by Dylan L. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found