Amen
Kobus! Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Die son gaan stilstaan in die lug en swart brand teen die blou
Die maan se trane, strome bloed, sal rooi vloei in die grou
Die diere van die land en water en lug sal stilword en wetend kniel
En die ysingwekende besef dat die waarheid heeltyd daar was
Sal skeur deur die mensdom se siel

Die hemelruim gaan oopvou, die lig gaan verblindend wees
Eiegeregtelike dwase sal versteen stan en staar tussen lasteraars vol vrees
Biljoene gille, 'n koor van angs, sal die stem van die aarde word
Begelei deur die voeteval tussen oop donker grafte gapend in die grond

Die dag van woede en wraak
Die laaste bladsy in die raaiselverhaal
Die einde en begin van alles en niks
Amen

Die ewige oomblik waar die Antwoord verskyn
Die grenslose ruimte sal weerklink tot die glorie van die komende pyn
Die skeiding sal sonder seremonie begin
Die een kant hier, die ander kant daar
En die deur van jou brein gaan kraak in sy raam
Terwyl jy wag om te hoor of jy saamgaan of nie

Die einde en begin van alles en niks
Amen

Overall Meaning

The lyrics of "Amen" by Kobus! depict a catastrophic and apocalyptic event that is happening in the world. The sun is standing still in the sky and black fumes are rising against the blue of the sky. The moon is shedding tears that are flowing like blood in the ground. Even the animals of land, water, and air are kneeling down as they become aware of the truth that has always been present. This realization of the truth is so intense that it will tear through the human soul. The heavens will open up, and the light will be blinding. The foolish people who claim to have authority will be frozen in fear as they stare at the accusers. There will be billions of screams, and it will sound like the voice of the earth. It will be accompanied by the sound of people falling down into open dark graves.


As the end of the world approaches, there is a separation of people. On one side are those who will go on and see the "answer" and those who will not. The space is limitless and filled with sound. There is an eternal moment when the "answer" appears, and the space will reverberate with the glory of pain that is coming. There is no ceremony for the separation. It is just two sides, one here and one there. While waiting to see what side you will end up on, the door of consciousness will creak in its frame.


The song describes a vivid picture of the end-of-the-world scenario, where there will be chaos, hysteria, and pain. The lyrics focus on the moment of realization of the truth and how it affects people. The song's essence seems to be warning people to introspect and understand their actions before it's too late.


Line by Line Meaning

Die son gaan stilstaan in die lug en swart brand teen die blou
The sun will stop moving in the sky and burn black against the blue


Die maan se trane, strome bloed, sal rooi vloei in die grou
The moon's tears, streams of blood, will flow red on the ground


Die diere van die land en water en lug sal stilword en wetend kniel
The animals of land, water, and air will become still and kneel in understanding


En die ysingwekende besef dat die waarheid heeltyd daar was
And the chilling realization that the truth was always there


Sal skeur deur die mensdom se siel
Will tear through the soul of mankind


Die hemelruim gaan oopvou, die lig gaan verblindend wees
The heavens will open up, the light will be blinding


Eiegeregtelike dwase sal versteen stan en staar tussen lasteraars vol vrees
Self-righteous fools will stand petrified and stare among slanderers full of fear


Biljoene gille, 'n koor van angs, sal die stem van die aarde word
Billions of screams, a chorus of fear, will become the voice of the Earth


Begelei deur die voeteval tussen oop donker grafte gapend in die grond
Accompanied by the sound of footsteps between open dark graves gaping in the ground


Die dag van woede en wraak
The day of anger and revenge


Die laaste bladsy in die raaiselverhaal
The last page in the mystery story


Die einde en begin van alles en niks
The end and beginning of everything and nothing


Amen
Amen


Die ewige oomblik waar die Antwoord verskyn
The eternal moment when the Answer appears


Die grenslose ruimte sal weerklink tot die glorie van die komende pyn
The boundless space will resound to the glory of the coming pain


Die skeiding sal sonder seremonie begin
The separation will begin without ceremony


Die een kant hier, die ander kant daar
One side here, the other side there


En die deur van jou brein gaan kraak in sy raam
And the door of your brain will creak in its frame


Terwyl jy wag om te hoor of jy saamgaan of nie
While you wait to hear if you will go with or not


Die einde en begin van alles en niks
The end and beginning of everything and nothing


Amen
Amen
Contributed by Caleb O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions