Hoenderman
Kobus! Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ek skrik wakker in die nag en gewaar 'n vreemde vent
Doodstil in die maanlig aan my bed se voetenent
Met vere om sy kiewe en 'n rooi kuif oor sy kop
Sy mond 'n skewe snawel, sy geel oë hou my dop

Verskrik sit ek regop en vra, "Wat wil jy hê?"
Langs sy skurwe pote sien ek 'n reuse eier lê
Sy arms hang soos vlerke, sy bors 'n veerkombers
Groen en geelbruin merke in die liggie van my kers

Ek kruip toe stadig nader, en kyk in sy gevreet
Sy ronde tongetjie bibber en toe laat hy my weet dat ek moet

Dit was die Hoenderman

Hoenderman die kyk vir my en ek kyk terug vir hom
Die kloekende klanke uit sy snawel klink soos 'n gebrom
Ek gaan toe na die yskas en sê, "Soek jy 'n bier?"
Die Hoenderman die knik sy kop, dit lyk of hy iets wil vier

Ek kry vir ons twee biere en gee vir hom 'n dop
Die Hoenderman lig sy linkerpoot en begin my vloer te skrop
Hy krap merke op my vloere en ek sê, "Hey, hou op!"
Maar die Hoenderman die down sy bier en vra vir nog 'n dop!

Sy hoenderkop gee 'n knikkie en hy sprei sy vlerke oop
Pap druk hy sy blikkie en toe begin hy laat loop met nog 'n

Dit was die Hoenderman!

Die Hoender drink toe al my bier
En verdwyn in die nag
Ek staan alleen in my kamer
En my brein voel nog steeds sag van al sy

Toe word ek wakker die volgende aand
Met 'n huis vol hoenders
Hy't sy hele familie saam

Dit was die Hoenderman

Overall Meaning

The lyrics to Kobus!'s song "Hoenderman" describe a strange encounter in the middle of the night between the singer and a peculiar visitor - the "Hoenderman" or "Chicken Man". The singer wakes up to find the Hoenderman silently standing at the foot of his bed, with feathers around his jaw and a red crest on his head. Despite feeling frightened, the singer approaches the Hoenderman and sees an enormous egg lying next to him. The Hoenderman communicates with the singer through clucking noises and gestures, and seems to request a beer from the fridge. As the night unfolds, the Hoenderman proceeds to drink all of the singer's beers, marks up the floor with his claws and eventually disappears, leaving the singer in a state of bewilderment. The next day, the singer wakes up to find his house filled with chickens, presumably the Hoenderman's family.


While the lyrics to "Hoenderman" may seem nonsensical at first glance, they can be interpreted as a commentary on the absurdity of encounters with the unknown and the unexpected. The Hoenderman could be seen as a symbol for the stranger within, the repressed and bizarre aspects of ourselves that we often try to hide away but that occasionally make themselves known, sometimes in the form of strange dreams or fantasies. The singer's willingness to interact with the Hoenderman and offer him a beer suggests a certain embrace of the unknown and the willingness to explore the weird and the wild. Ultimately, the Hoenderman's presence in the singer's life leaves an indelible mark, both literally and figuratively, and hints at the transformative power of strange encounters.


Line by Line Meaning

Ek skrik wakker in die nag en gewaar 'n vreemde vent
I wake up in the night and see a strange man


Doodstil in die maanlig aan my bed se voetenent
He is silent and standing at the foot of my bed in the moonlight


Met vere om sy kiewe en 'n rooi kuif oor sy kop
He has feathers around his cheeks and a red crest on his head


Sy mond 'n skewe snawel, sy geel oë hou my dop
He has a crooked beak for a mouth and his yellow eyes stare at me


Verskrik sit ek regop en vra, "Wat wil jy hê?"
Scared, I sit up and ask him, "What do you want?"


Langs sy skurwe pote sien ek 'n reuse eier lê
Next to his scaly feet, I see a giant egg lying there


Sy arms hang soos vlerke, sy bors 'n veerkombers
His arms hang like wings, his chest a bundle of feathers


Groen en geelbruin merke in die liggie van my kers
The light of my candle reveals green and yellow-brown marks on his body


Ek kruip toe stadig nader, en kyk in sy gevreet
Slowly, I crawl closer to look at him


Sy ronde tongetjie bibber en toe laat hy my weet dat ek moet
His round tongue quivers, and he tells me what I must do


Dit was die Hoenderman
This was the Chickenman


Hoenderman die kyk vir my en ek kyk terug vir hom
The Chickenman looks at me and I look back at him


Die kloekende klanke uit sy snawel klink soos 'n gebrom
The clucking sounds from his beak sound like a growl


Ek gaan toe na die yskas en sê, "Soek jy 'n bier?"
I go to the fridge and ask him, "Do you want a beer?"


Die Hoenderman die knik sy kop, dit lyk of hy iets wil vier
The Chickenman nods his head, it looks like he wants to celebrate something


Ek kry vir ons twee biere en gee vir hom 'n dop
I get us two beers and pour him a drink


Die Hoenderman lig sy linkerpoot en begin my vloer te skrop
The Chickenman raises his left foot and starts to dance on my floor


Hy krap merke op my vloere en ek sê, "Hey, hou op!"
He scratches marks on my floor and I say, "Hey, stop!"


Maar die Hoenderman die down sy bier en vra vir nog 'n dop!
But the Chickenman drinks his beer and asks for another drink!


Sy hoenderkop gee 'n knikkie en hy sprei sy vlerke oop
His chicken head gives a nod, and he spreads his wings


Pap druk hy sy blikkie en toe begin hy laat loop met nog 'n
He squeezes his can and then starts to go again with another one


Dit was die Hoenderman!
This was the Chickenman!


Die Hoender drink toe al my bier
The Chicken drinks all my beer


En verdwyn in die nag
And disappears into the night


Ek staan alleen in my kamer
I am left alone in my room


En my brein voel nog steeds sag van al sy
And my brain still feels fuzzy from all of his


Toe word ek wakker die volgende aand
Then I wake up the next evening


Met 'n huis vol hoenders
With a house full of chickens


Hy't sy hele familie saam
He brought his entire family along
Contributed by Evan H. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@NuLmusic

Buuhhhfok ... Hoenderman kap hom 'n doodskoot - once. Hy's onlangs gesien in Sunnyside, saam met Salman Rushdie fussball gespeel.

@oriolbove

metal...

@rebeccaschoeman1019

what i just see -_-

More Versions