Huigelaar
Kobus! Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Halleluja Hosanna!
Kom kyk na my konsert
My skynheilige skouspel
Die skamele honderd rande werd
Ek preek die nuwe testament met 'n Rock'nRoll gebed
Net 999neëntig op 'n cd of kasset

Koop! Koop! Koop! My woorde soet soos stroop
Die show wat ek hou sal verlossing bring vir jou
Kom! Kom! Kom! Gehoorsaam my gebod
Ek is 'n selfvoldane sot soos 'n christen vermom

Hosanna Halleluja!
My DVD is klaar
Ek loof die naam van Jesus
Met 'n juigende kitaar
Die kamera streel sagkens oor my plastiese gelaat
Agter sneeuwit Armani skuil die hart van 'n huigelaar

Koop! Koop! Koop! My DVD hoop
Ek wil 'n groot nuwe huis bou, betaal deur jou
Gee! Gee! Gee! Ek soek 'n nuwe BMW
Om al die geld wat ek kry na die bank toe te karwei

"Maar wag, dis nie al nie luister nou na dié aanbod.
Koop my plaat voor eind-Oktoberr, kry 'n kleurplakaat van God!!"

Halleluja Hosanna!
Die duiwel is verslaan
Almal wat my cd koop kan hemel toe gaan
Ek preek die blye boodskap met 'n Rock"nRoll gebed
Net 999neëntig op 'n cd of kasset

Kom kom kom! Huigelaar!
Hosanna Halleluja
Koop koop koop! Huigelaar!
Hosanna Halleluja
Kom kom kom! Huigelaar!
Halleluja Hosanna.
Kom kom kom gehoorsaam my gebod
Ek is 'n selfvoldane sot soos 'n christen vermom!

Overall Meaning

The song "Huigelaar" by Kobus! is a satirical take on the commercialization of religion and the exploitation of people's faith for personal gain. The lyrics sarcastically invite the listener to come and witness the singer's "holy" spectacle and purchase his CDs and DVDs for a chance at salvation. The singer refers to himself as a self-righteous fool disguised as a Christian, using religion as a means to enrich himself through the sale of his merchandise.


The chorus of "Halleluja Hosanna" and "Koop! Koop! Koop!" (Buy! Buy! Buy!) are ironic calls to action, as the singer promises that his concert and media offerings will bring redemption to those who purchase them. The use of "Rock'nRoll gebed" (Rock'nRoll prayer) and "plastiese gelaat" (plastic face) further emphasize the shallow and insincere nature of the singer's message.


The song ultimately exposes the hypocrisy of those who use religion as a means of personal profit, and highlights the absurdity of the commercialization of faith. The lyrics encourage listeners to question the motives of those who claim to be religious leaders, and to be wary of those who seek to exploit their faith for financial gain.


Line by Line Meaning

Halleluja Hosanna!
Expression of religious joy and praise.


Kom kyk na my konsert
Come and attend my concert.


My skynheilige skouspel
My hypocritical spectacle.


Die skamele honderd rande werd
The paltry hundred rand is worth it.


Ek preek die nuwe testament met 'n Rock'nRoll gebed
I preach the new testament with a Rock'nRoll prayer.


Net 999neëntig op 'n cd of kasset
Only 999.90 on a CD or cassette.


Koop! Koop! Koop! My woorde soet soos stroop
Buy! Buy! Buy! My words are sweet like syrup.


Die show wat ek hou sal verlossing bring vir jou
The show that I host will bring salvation to you.


Kom! Kom! Kom! Gehoorsaam my gebod
Come! Come! Come! Obey my command.


Ek is 'n selfvoldane sot soos 'n christen vermom
I am an arrogant fool disguised as a Christian.


Hosanna Halleluja!
Expression of religious joy and praise.


My DVD is klaar
My DVD is ready.


Ek loof die naam van Jesus
I praise the name of Jesus.


Met 'n juigende kitaar
With a joyful guitar.


Die kamera streel sagkens oor my plastiese gelaat
The camera caresses softly over my plastic face.


Agter sneeuwit Armani skuil die hart van 'n huigelaar
Behind snow-white Armani hides the heart of a hypocrite.


Koop! Koop! Koop! My DVD hoop
Buy! Buy! Buy! My DVD hope.


Ek wil 'n groot nuwe huis bou, betaal deur jou
I want to build a big new house, paid for by you.


Gee! Gee! Gee! Ek soek 'n nuwe BMW
Give! Give! Give! I want a new BMW.


"Maar wag, dis nie al nie luister nou na dié aanbod.
"But wait, that's not all. Listen to this offer.


Koop my plaat voor eind-Oktoberr, kry 'n kleurplakaat van God!!"
Buy my album before the end of October and get a color poster of God!!


Die duiwel is verslaan
The devil has been defeated.


Almal wat my cd koop kan hemel toe gaan
Everyone who buys my CD can go to heaven.


Kom kom kom! Huigelaar!
Come come come! Hypocrite!


Hosanna Halleluja
Expression of religious joy and praise.


Kom kom kom! Huigelaar!
Come come come! Hypocrite!


Halleluja Hosanna.
Expression of religious joy and praise.


Kom kom kom gehoorsaam my gebod
Come come come, obey my command.


Ek is 'n selfvoldane sot soos 'n christen vermom!
I am an arrogant fool disguised as a Christian!
Contributed by Tristan T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found