Hoenderman
Kobus Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ek skrik wakker in die nag en gewaar ′n vreemde vent
Doodstil in die maanlig aan my bed se voetenent
Met vere om sy kiewe en 'n rooi kuif oor sy kop
Sy mond ′n skewe snawel, sy geel oë hou my dop

Verskrik sit ek regop en vra, "Wat wil jy hê?"
Langs sy skurwe pote sien ek 'n reuse eier lê
Sy arms hang soos vlerke, sy bors 'n veerkombers
Groen en geelbruin merke in die liggie van my kers

Ek kruip toe stadig nader, en kyk in sy gevreet
Sy ronde tongetjie bibber en toe laat hy my weet dat ek moet

Dit was die Hoenderman

Hoenderman die kyk vir my en ek kyk terug vir hom
Die kloekende klanke uit sy snawel klink soos ′n gebrom
Ek gaan toe na die yskas en sê, "Soek jy ′n bier?"
Die Hoenderman die knik sy kop, dit lyk of hy iets wil vier

Ek kry vir ons twee biere en gee vir hom 'n dop
Die Hoenderman lig sy linkerpoot en begin my vloer te skrop
Hy krap merke op my vloere en ek sê, "Hey, hou op!"
Maar die Hoenderman die down sy bier en vra vir nog ′n dop!

Sy hoenderkop gee 'n knikkie en hy sprei sy vlerke oop
Pap druk hy sy blikkie en toe begin hy laat loop met nog ′n

Dit was die Hoenderman!

Die Hoender drink toe al my bier
En verdwyn in die nag
Ek staan alleen in my kamer
En my brein voel nog steeds sag van al sy

Toe word ek wakker die volgende aand
Met 'n huis vol hoenders
Hy′t sy hele familie saam

Dit was die Hoenderman

Overall Meaning

The lyrics of Kobus's song Hoenderman describe a surreal encounter with a strange creature - the "Hoenderman" - in the middle of the night. The singer wakes up to find the Hoenderman standing silently at the foot of his bed, with feathers around his jaws, a red crest over his head, and yellow eyes fixed on him. He tries to ask what the Hoenderman wants but notices a giant egg lying beside him instead. As he approaches the creature, he observes its odd features - his arms hang like wings, his chest is a cushion of feathers, and there are green and yellow-brown marks on his body. The Hoenderman invites him to enjoy a beer, and they continue to bond over drinking and dancing together until the singer passes out. The next day, he wakes up to find his house filled with Hoenderman's family.


The lyrics of Hoenderman are surreal and symbolic, representing the human mind's potential to encounter and interact with strange and wild creatures in one's subconscious. The Hoenderman in the song is an anthropomorphic figure, combining elements of a human and a chicken, representing the primal and instinctual elements of human nature. The creature invites the singer to let loose and embrace the wild side of himself, but also warns of the consequences of indulging too much in reckless behavior.


Line by Line Meaning

Ek skrik wakker in die nag en gewaar ′n vreemde vent
I suddenly wake up in the night and notice a strange man


Doodstil in die maanlig aan my bed se voetenent
He is silent and standing at the foot of my bed in the moonlight


Met vere om sy kiewe en 'n rooi kuif oor sy kop
He has feathers around his cheeks and a red crest on his head


Sy mond ′n skewe snawel, sy geel oë hou my dop
His beak is crooked and his yellow eyes are fixed on me


Verskrik sit ek regop en vra, "Wat wil jy hê?"
I sit up scared and ask, "What do you want?"


Langs sy skurwe pote sien ek 'n reuse eier lê
I notice a giant egg beside his rough feet


Sy arms hang soos vlerke, sy bors 'n veerkombers
His arms hang like wings, and his chest is a feather cushion


Groen en geelbruin merke in die liggie van my kers
I see green and yellow-brown marks in the light of my candle


Ek kruip toe stadig nader, en kyk in sy gevreet
I crawl closer and look at what he's eating


Sy ronde tongetjie bibber en toe laat hy my weet dat ek moet
His round tongue trembles, and he tells me what to do


Dit was die Hoenderman
That was the Chicken man


Hoenderman die kyk vir my en ek kyk terug vir hom
The Chicken man looks at me, and I look back at him


Die kloekende klanke uit sy snawel klink soos ′n gebrom
The clucking sounds from his beak sound like a humming


Ek gaan toe na die yskas en sê, "Soek jy ′n bier?"
I go to the fridge and ask, "Do you want a beer?"


Die Hoenderman die knik sy kop, dit lyk of hy iets wil vier
The Chicken man nods his head; it seems like he wants to celebrate


Ek kry vir ons twee biere en gee vir hom 'n dop
I get us two beers and give him one


Die Hoenderman lig sy linkerpoot en begin my vloer te skrop
The Chicken man lifts his left foot and starts tapping my floor


Hy krap merke op my vloere en ek sê, "Hey, hou op!"
He scratches marks on my floor, and I say, "Hey, stop!"


Maar die Hoenderman die down sy bier en vra vir nog ′n dop!
But the Chicken man downs his beer and asks for another one!


Sy hoenderkop gee 'n knikkie en hy sprei sy vlerke oop
His chicken head nods, and he spreads his wings


Pap druk hy sy blikkie en toe begin hy laat loop met nog ′n
He smacks his can on his lips, and then he starts to let out a burp with another


Dit was die Hoenderman!
That was the Chicken man!


Die Hoender drink toe al my bier
The Chicken drinks all my beer


En verdwyn in die nag
And disappears into the night


Ek staan alleen in my kamer
I stand alone in my room


En my brein voel nog steeds sag van al sy
And my brain still feels soft from all of his


Toe word ek wakker die volgende aand
Then I wake up the next night


Met 'n huis vol hoenders
With a house full of chickens


Hy′t sy hele familie saam
He brought his whole family along
Writer(s): Francois Blom, Theo Crous

Contributed by Matthew E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@NuLmusic

Buuhhhfok ... Hoenderman kap hom 'n doodskoot - once. Hy's onlangs gesien in Sunnyside, saam met Salman Rushdie fussball gespeel.

@oriolbove

metal...

@rebeccaschoeman1019

what i just see -_-

More Versions