Kortatu, Sarri, Sarri: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Sarri Sarri
by Kortatu

Ez dakit zer pasatzen den
Azken aldi hontan
Jende hasi dela dantzatzen sarritan
Zerbait ikustekoa du
Bi falta direlakoz
"recuento generalean"
Irratikoak han ziren
Emititzen zuzenean
Paella jango zutela
Eta pitti eta sarri bere muturretan
Saltzan zeudela konturatu gabeak
Zaila dugo sortea
Doinu gozbrik
Sarri dio herriak
Txampainaz ospaturik
Iruñeako entzierroa
Desentzierroa hemen
San ferminen zapi gorriak
Zerua du estaltzen

Contributed by Penelope V. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos