Kwak, Sere mwen: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Sere mwen
by Kwak

MWEN PA VINI POU NOU GOUMIN
MWEN TE KE LE NOU RéTé BIEN
SE PA FOT MWEN SI JODI
NOU PA NI PON LA VIE
PA PLéRé
SA KE RANGé
SE PA POU SA D'LO KA KOULé
PAS NOU PA PLI MALéRé
SI OU Té Lé Fé EN EFFO
DI MWEN POUKI LA VI MO

Contributed by Gabriella L. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them