Tango
Lara Fabian Lyrics


Mais qu'est-ce que je fous là?
Je sombre au fond de toi
Quelle heure est-il et quel feu me noie?
Fait-il noir ou clair, je ne sais pas
Ma peau se colle au rouge de ton sang qui bouge
Et qui coule vers moi
Je danse et je me bats

Et j'enroule mes chevilles autour de toi
Mes jambes se plient
Je contourne tes hanches
Sur mes reins se joue ta revanche
Je prie en vain mais toi tu ries, une soif s'assouvit
Je danse ou je me bats
Je ne sais pas, je ne sais pas

Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est plus fort
Quand mon corps se tord

Mais le doute s'installe
Je me sens comme en cavale
La vie me pousse dans la course
Mon corps qui te repousse
Tes gestes me rappellent que tu n'as pas sur moi
Le droit que je te dois, je danse et je me bats
Mais comment dire à qui, à quoi, à qui je suis
Quand de n'appartenir qu'à toi est le défi
Et si je te disais qu'il n'y a pas que toi
Je danse et tu te bats
Je danse et tu te bats

Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est plus fort
Tango mi amor

Tango mon corps
Ne t'appartient pas encore
Et si mon âme s'en sort
Mon corps, lui, se tord

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: LARA FABIAN, RICK ALLISON

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

alshimaa ahmed

But what am I doing there

I sink into your depths

What time is it and what fire is drowning me

Is it dark or bright, I don't know

My skin sticks to the red of your blood that moves

And flows towards me

I dance and I fight

 

And I twist my ankles around you

My legs fold themselves

I circle your hips

On my waist your hands play

I pray in vain but you laugh, a thirst satiated

I dance or I fight

I don't know, I don't know

 

Tango my love

You're hurting me and my fate

It is the good that consumes me

When my body writhes

Tango my love

Animal or matador

One of us is the strongest

When my body writhes

 

But doubt settles

I feel like I'm on the run

Life pushes me in the race

My body that pushes you away

Your movements remind me that you are not with me

The right that I owe you, I dance and I fight

But how to say to whom, to what, to whom I belong

When to belong to no one but you is the challenge

And if I told you that there was someone else

I dance and you fight

I dance and you fight

 

Tango my love

You're hurting me and my fate

It is the good that consumes me

When my body writhes

Tango my love

Animal or matador

One of us is the strongest

When my body writhes

 

Tango my body

It doesn't belong to you yet

And if my soul leaves it

My body, it writhesNicol R.

Mais qu'est ce que je fous là
Je sombre au fond de toi
Quelle heure est t-il et quel feu me noie
Fait-il noir ou clair, je n'sais pas
Ma peau se colle au rouge de ton sang qui bouge
Et qui coule vers moi
Je danse et je me bats

Et j'enroule mes chevilles autour de toi
Mes jambes se plient
Je contourne tes hanches
Sur mes reins se joue ta revanche
Je prie en vain mais toi tu ris, une soif s'assouvit
Je danse ou je me bats
Je n'sais pas, je n'sais pas


Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est le plus fort
Quand mon corps se tord

Mais le doute s'installe
Je me sens comme en cavale
La vie me pousse dans la course
Mon corps qui te repousse
Tes gestes me rappellent que tu n'as pas sur moi
Le droit que je te dois, je danse et je me bats
Mais comment dire à qui, à quoi, à qui je suis
Quand de n'appartenir qu'à toi est le défi
Et si je te disais qu'il n'y a pas que toi
Je danse et tu te bats
Je danse et tu te bats

Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est le plus fort
Tango mi amor

Tango mon corps
Ne t'appartient pas encore
Et si mon âme s'en sort
Mon corps, lui, se tordmarianna sakari

Στίχοι
Mais qu'est-ce que je fous là?
Je sombre au fond de toi
Quelle heure est-il et quel feu me noie?
Fait-il noir ou clair, je ne sais pas
Ma peau se colle au rouge de ton sang qui bouge
Et qui coule vers moi
Je danse et je me bats
Et j'enroule mes chevilles autour de toi
Mes jambes se plient
Je contourne tes hanches
Sur mes reins se joue ta revanche
Je prie en vain mais toi tu ries, une soif s'assouvit
Je danse ou je me bats
Je ne sais pas, je ne sais pas
Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est plus fort
Quand mon corps se tord
Mais le doute s'installe
Je me sens comme en cavale
La vie me pousse dans la course
Mon corps qui te repousse
Tes gestes me rappellent que tu n'as pas sur moi
Le droit que je te dois, je danse et je me bats
Mais comment dire à qui, à quoi, à qui je suis
Quand de n'appartenir qu'à toi est le défi
Et si je te disais qu'il n'y a pas que toi
Je danse et tu te bats
Je danse et tu te bats
Tango mi amor
Tu me fais mal et mon sort
Est le bien qui me dévore
Quand mon corps se tord
Tango mi amor
Animal ou matador
L'un de nous deux est plus fort
Tango mi amor
Tango mon corps
Ne t'appartient pas encore
Et si mon âme s'en sort
Mon corps, lui, se tord
Source: LyricFindSasha Pantelic

Ali šta radim ovde
Tonem dublje u tebe
Koliko je sati i kakva je vatra sto me utapa
Je li crno ili belo, ne znam
Moja se kože lepi za crvenilo tvoje krvi što se kreće
Teče prema meni
Plešem i borim se

Obavijam svoje gležnjeve oko tebe
Noge mi se uvijaju
Kružim oko tvojih bokova
Na mome struku igraju se tvoje ruke
Uzalud se molim, a ti, ti se smeješ, gašenje žeđi
Plešem i borim se
Ne znam, ne znam

Tango ljubavi moja
Povređuješ mene i moju sudbinu
To je dobro što me obuzima
Kad se moje tijelo uvija
Tango ljubavi moja
Životinja ili matador
Jedno je od nas dvoje sta je jače
Kad se moje tijelo uvija

Ali sumnja se usadila
Osjećam se kao u begu
Život me gura u trku
Moje tijelo što te odguruje
Tvoji me pokreti podsećaju da ti nemaš mene
Pravo koje ti dajem, plešem i borim se
Ali kako reći kome, čemu, čija sam
Kad je pripadati nikomu osim tebi izazov
I ako sam ti rekla da ne postoji nitko osim tebe
Ja plešem, a ti se boriš
Ja plešem, a ti se boriš

Tango ljubavi moja
Povređuješ mene i moju sudbinu
To je dobro što me obuzima
Kad se moje telo uvija
Tango ljubavi moja
Životinja ili matador
Jedno je od nas dvoje sta je jače
Tango ljubavi moja

Tango telo moje
Ne pripada ti još
I ako moja ga duša napusti
Moje telo, ono će se uvijatiFrank Birch

English translation: To try to capture the essence of his dramatic song!
TANGO MY LOVE 

But what on earth am I doing here?
I sink to the bottom of you.
What time is it?
What fire is drowning me?
I don't know - is it dark or light?
My skin sticks to the redness of your blood
Which moves and flows to me.
I dance and I fight.

I wrap my ankles around you.
My legs bend.
I envelop your hips.
You wreak your revenge on my loins.
I beg in vain but you, you laugh,
Your thirst satisfied.

Am I dancing or fighting?
I don't know, I don't know.

Tango mi amor
Your hurting me
Gives me sensations
That devour me
As my body twists.

Tango mi amor
Animal or matador
One of us is the stronger,
As my body turns.

But a doubt settles in.
I feel as if am fleeing.
The violence of the race,
My body repelling you, and your gestures
Remind me that you don't own
What I owe you.
I dance and I fight.

But how to say to whom, to what,
To whom, I belong?
When to belong only to you is the challenge?
And if I were to tell you
You are not the only one?
I dance while you fight.
I dance while you fight.

Tango mi amor
You hurt me, give me sensations
That devour me,
As my body twists.

Tango mi amor
Animal or matador
One of us is the stronger,
As my body turns.

Tango __
My body doesn't yet belong to you.

(But, if my free soul seems to be winning, still
My body twists toward him).

Tango, tango, tango, tango, tangoMrBietka52

Zanim otworzę ci drzwi
Pozwalając odejść
Zanim zamknę swoje serce
Chciałabym ci coś powiedzieć

Wszystkie historie się wypalają
To nieuniknione
Niektórzy wychodzą
Odchodzą od stołu

Ale my
Byliśmy bliźniaczymi duszami
Wiedzieliśmy jak chronić skrzydła
Chroniąc się pod bokiem Wszechwiecznego

Dzięki wszystkim ciosom
Życia, które sobie z nas pogrywało
Wiem, że jesteśmy silniejsi
Wiem, że jesteśmy silniejsi

Poza tym bólem
Gęstą pustką i strachem
Widziałam, że jesteśmy silniejsi
Widziałam, że jesteśmy silniejsi od wszystkich
Dla miłości

Po tym smutnym przebudzeniu
Nasze gorzkie słowa
Wrzucimy w butelkę
Daleko w morze

My
Napiszemy wiadomość
Nasze łzy dodadzą odwagi
By utopić dumę i wściekłość

Między wszystkimi ujęciami
Życia, które sobie z nas pogrywa
Wiem, że jesteśmy silniejsi
Wiem, że jesteśmy silniejsi

Poza tym bólem
Gęstą pustką i strachem
Widziałam, że jesteśmy silniejsi
Widziałam, że jesteśmy silniejsi od wszystkich
Dla miłości

Zanim otworzę ci drzwi
Pozwalając odejść
Zanim zamknę swoje serce
Chciałabym ci powiedzieć

Między wszystkimi ujęciami
Życia, które sobie z nas pogrywa
Wiem, że jesteśmy silniejsi
Poza tym bólem
Wiedziałam, że jesteśmy silniejsi

Między wszystkimi ujęciami
Życia, które sobie z nas pogrywa
Wiem, że jesteśmy silniejsi
Wiem, że jesteśmy silniejsi

Poza tym bólem
Gęstą pustką i strachem
Widziałam, że jesteśmy silniejsi
Widziałam, że jesteśmy silniejsi od wszystkich
Dla miłościMrBietka52

Co ja tu wyprawiam?!
Tonę w głębi Ciebie
Która jest godzina i co to za ogień mnie zatapia?
Jest ciemno czy jasno – nie wiem
Moja skóra przykleja się do czerwieni Twej krwi, która się burzy
I płynie w moją stronę
Tańczę i biję się

Okręcam moje stopy wokół Ciebie
Moje nogi się uginają
Obejmuje Twoje biodra
Na moich dłoniach rozgrywa się Twój rewanż
Proszę na próżno, ale Ty się śmiejesz, pragnienie się nasyca
Tańczę albo się biję
Nie wiem, nie wiem…

Tango, miłości moja
Zraniłeś mnie i moje przeznaczenie
Jest dobrem, które mnie pożera
Kiedy moje ciało się wygina
Tango, miłości moja
Zwierzę czy matador
Jedno z nas jest silniejsze
Kiedy moje ciało się wygina

Ale niepewność tutaj się zasadza
Czuję się jak na koniu
Życie popycha mnie w tej gonitwie
Moje ciało, które Cię odpycha…
Twoje gesty przypominają mi, że nie masz nade mną
Prawa, jakie jestem Ci winna, tańczę i biję się
Ale jak powiedzieć kogo, czyja, kogo jestem
Kiedy należeć jedynie do Ciebie jest wyzwaniem
A jeśli powiedziałabym Ci, że jesteś tylko Ty
Tańczę, a Ty się bijesz
Tańczę, a Ty się bijesz

Tango, miłości moja
Zraniłeś mnie i moje przeznaczenie
Jest dobrem, które mnie pożera
Kiedy moje ciało się wygina
Tango, miłości moja
Zwierzę czy matador
Jedno z nas jest silniejsze
Kiedy moje ciało się wygina

Tango! Moje ciało
Nadal do Ciebie nie należy
I jeśli moja dusza z tego wyjdzie
Moje ciało, ono, się wyginaAll comments from YouTube:

Софиев Бахтияр

Она будто оживиляет эту песню, умиртвляя твой разум,ведь пока ты слушаешь её голос, дух этой песни танцует танго внутри тебя, и разум оживает лишь тогда, когда музыка заканчивается,и дух этой песни выходит из тебя. Необьяснимое чувство, но именно так Я понимаю эту песню когда начинаю её слушать, закрыв глаза....

Unbreakable Spirit

я просто улетаю в другое измерение от этой песни и от этого голоса

Napoli 87

quel talent! lara fabian est une immense artiste ...vraie sincère talentueuse.respect!

I LOVE ALLAH

Lara fabion POWERFUL voice. I love it massaAllah.

P. de Jong

Allah does not excist

Hafiz Medical Hall

Thankyou(Sukran Alhamdulillah) _ _

Robert Craig

i only found her 4 days ago and i cant stop listening to her,she is just fantastic,powerful voice

N Zhani

Great welcome!! I know she is UNIQUE!!! An artist that can not be an Equal!!!

Тамара Боченкова

Лара Фабиан!! Она прекрасна, божественна. 💗💗💗👍👍👍
Любим и ждём новый дуэт с Димашем.

Hala Paci

Love love love this song💋❤😋

More Comments

More Videos