Leila Chicot, En Secret: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
En Secret
by Leila Chicot

Ou ka ban mwen frisson, l?? ou ka vlop?? mwen
E an ka vini fol', l?? ou ka pal?? mwen
Mwen inmew'en secr??
S?? en r??v' ?? an la tou s??l
Tou pr??w' mwen envi
En secr??
R??t?? lontan ka touch??w an vinn inm??w'
En secret
An pa l?? tenn anyen jis' en ti momen a d??
En secret
Gad?? si nou p?? vw?? malgr?? tou sa nou ka f??
En secret
Mwen inm??w'
En secret
An la ka esp??r??
K?? ou k?? vin tou pr?? mwen
An la ka esp??r??
K?? ou k?? pal?? ban mwen en la ka r??v??
En secret
Lannuit an p?? pa domi
An la ka imajin??w' tou pr?? mwen
Assir?? ou k?? vinn' pal??
E an k?? gad??w', an k?? plonj?? en d?? zi??w'
Pou vw?? si'w ka menti, ka esp??r??
En secret en secret en secret
En voy?? messaj',en secret ess??y?? f??w komprenn
Ou pa r??ponn'mwen en secret ou pa l?? tenn ayen
An f?? tou sa an t?? p?? en secret pou sa vinn r??alit??
Ou la ka f?? semblan en jou k?? komprenn
Mwen inm??w'
En secret en secret
Ou l??s?? mwen s??l'
En r??v'la an ka f??
Anla ka esp??r??
E an la ka pl??r??

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos