Bhanoyi
Letta Mbulu Lyrics


Ziyangibiza mama leziyontaba
Engingaziboni
Engiyozeqa ngebhanoyi
Engiyozeqa ngebhanoyi

Ziyangibiza mama leziyontaba
Engingaziboni
Engiyozeqa ngebhanoyi

Woza mntakababa
Sihambe ngebhanoyi
Sibheke kweliphesheya babo
Siyocul'ezemvelo
Woza mntakababa (Woh lala)

Sihambe ngebhanoyi (Woh lala)
Silibhekise thina kweliphesheya babo (Woh lala)
Siyocul'ezemvelo (Woh lala)
Woza mntakababa (Woh lala)

Hayi kodw'ingoma le
Thin'isizulis' amakhanda babo
Hayi bo ingoma le
Thin'isizulis' amakhanda babo
Hayi bo ingoma le
Thin'isizulis' amakhanda babo

Woza mntakababa (Woh lala)
Sihambe ngebhanoyi (Woh lala)
Silibhekise thina kweliphesheya babo (Woh lala)
Siyocul'ezemvelo (Woh lala)
Woza mntakababa (Woh lala)

Sihambe ngebhanoyi (Woh lala)
Silibhekise thina kweliphesheya babo (Woh lala)
Siyo-yo-yo-yocul'ezemvelo (Woh lala)
Woza mntakababa (Woh lala)

Hayi kodw'ingoma le
Thin'isizulis'amakhanda babo
Hayi bathi ingoma le
Thin'isizulis' amakhanda babo
Yeye yeye yeyeni babo
Thin'isizulis' amakhanda babo

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found