Thokoza
Letta Mbulu Lyrics


Uma uthokoza
Bonga, bonga
Njengenyoni enhle
Hlabelela

Uma uthokoza
Bonga, bonga
Njengenyoni enhle
Hlabelela
Ukuhlabelela
Kuyamthokozisa
Odabukileyo
Hlabelela

Ukuhlabelela
Kuyamthokozisa
Odabukileyo
Hlabelela

Ukuhlabelela
Kuyamthokozisa
Yena odabukileyo
Hlabelela

Ukuhlabelela
Kuyamthokozisa
Yena odabukileyo
Hlabelela

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Yandisa


on Bhanoyi

Yho so nice