Wacha
Letta Mbulu Lyrics


Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha ngumlilo (Watsha)
Bhasobha mntwana (Watsha)

Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha ngumlilo (Watsha)
Bhasobha mntwana (Watsha)
Watsha baleka
Tyhini mntwana
Watsha
Baleka mntwana

Watsha baleka
Tyhini mntwana
Watsha
Baleka mntwana

Baleka, baleka wena hamba mntwanami
Baleka uyatsha

Baleka, baleka mntwana
Baleka uyatsha

Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha ngumlilo (Watsha)
Bhasobha mntwana (Watsha)

Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha, watsha (Watsha)
Watsha, watsha ngumlilo (Watsha)
Bhasobha mntwana (Watsha)

Watsha baleka
Tyhini mntwana
Watsha
Baleka mntwana

Watsha baleka
Tyhini mntwana
Watsha
Baleka mntwana

Baleka, baleka wena hamba mntwanami
Baleka uyatsha

Baleka, baleka wena hamba mntwanami
Baleka uyatsha

Baleka, baleka, baleka, baleka
Baleka uyatsha

Baleka, baleka, baleka, baleka
Baleka tyhini mama uyatsha

Baleka, baleka, baleka, baleka
Baleka uyatsha

Baleka, baleka, baleka, baleka

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found