Welele
Letta Mbulu Lyrics


Welele oh welele mntakwethu
Manene oh khanindichazele
Welele oh welele mntakwethu
Manene oh khanindichazele

Ndoyik'amakhwenkwe
Anokuziqhenya
Hayi abafana banokundidela

Ndoyik'amakhwenkwe
Anokuziqhenya
Hayi abafana banokundidela

Sondela, oh sondela Dlamini
Khawuncede
Oh ndinqanqathekile

Sondela, oh sondela Dlamini
Khawuncede
Oh ndinqanqathekile

Ndifile lityholo
Oh ithuba alikho
Ndenzeleni ntwana
Okokuqhumisa

Ndifile lityholo
Oh ithuba alikho
Ndenzeleni ntwana
Okokuqhumisa

Ahom, ahom
Ahom, ahom
Ahom, ahom
Ahom, ahom
Ahom, ahom

Hayo hoyo hoyo
Hayo hoyo hoyo
Hayo hoyo hoyo

Ndibendilala mantombazana ndifuna wena
Andisalal'ekhaya
Andisalal'ekhaya

Ubonanje kukhon'ondizondayo
Ubonanje kukhon'ondizondayo mna
Ubonanje kukhon'ondizondayo

Hey, hey, hey, hey
Sondela, oh sondela Dlamini
Khawundincede
Oh ndinqanqathekile

Sondela, oh sondela Dlamini
Khawuncede
Oh ndinqanqathekile

Ndifile yindlala
Icuba alikho

Sondela, sondela, sondela Dlamini (Sondela)
Sondela, sondela, sondela Dlamini (Sondela)
Ndoyik'amakhwenkwe tyhini anokundidela (Sondela)
Sondela, sondela, sondela Dlamini (Sondela)
Ndoyik'amakhwenkwe tyhini anokundidela (Sondela)

Heyeni, heyeni, heyeni, heyeni bo
Heyeni, heyeni, heyeni, heyeni bo
Welele, welele, welele, welele mntakwethu

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Yandisa


on Bhanoyi

Yho so nice

More Videos