Toe stop my hart
Lianie May Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

J: Hei...
L: Ek het nie gedink jy gaan kom nie.
J: Ek het mos gesê ek sal altyd daar wees. By wie't jy gehoor ek's uit?
L: Jou ma. Ek het haar by Checkers gekry. Sy't gesê hulle't jou vrygelaat.
J: Ja. Dankie vir die werk.
L: Dankie vir jou. Die perde het iemand nodig wat weet wat hy doen. Ek hoop nie jy gee om nie maar
ek het vir jou ‘n bed in die skuur gemaak.
J: Nee geen probleem nie. Ek moet in elk geval vanaand die perde gaan harnas.
L: Goed dan sien ek jou môre-oggend.
J: Ek het jou gemis.
L: Ek ook. Maar liefde is nie altyd genoeg nie.
J: Ek weet ek het foute gemaak. Mens kan mos nie alles net so weggooi nie.
L: Hierdie gaan nie werk nie.
J: Ek's jammer. Ek sal net met die perde klaarmaak, dan sal ek gaan.

Vers 1
L: Ek het gedroom van ‘n plek
waar die son nooit gaan set.
Jy was daar in ‘n tronk
en ek moes jou kom red,
my babie, met als wat ek het, my babie.

J: En ek mis jou vanaand
in hierdie hel van ‘n plek,
mis jou te veel om te sê.
Ek voel ‘n mes teen my nek
en my asem raak min, my babie.
Ek vra jou maak gou, my babie.

Refrein: Toe stop my hart.
Toe stop my hart by jou.
Ek het ver geloop vir jou.
Ek het lief geword vir jou
en in my hart is daar ‘n plek gehou.
Ek sal vir jou alles gee.
Ek sal jou trane wegvee.
Dit alles vir jou.

Vers 2
J: Daar was te veel om te sê,
te veel wat jy nie wil weet.
Maar spyt kom altyd te laat.
Ek sou jou nooit kon vergeet.
As ek alles kon terugdraai, babie,
sou ek my wou terugwaai, babie,

L: tot hier by my, soos dit was,
waar ons ‘n lewe kon bou,
waar ek jou styf vas kon hou.
Maar dis nou flenters en rou.
Op jou sal ek nooit kan opgee, babie.
Dit belowe ek jou, my babie.

Refrein

Brug: Want elke tree saam met jou, my babie,
los ons al die seer agter ons, babie.

Lyrics found here

Overall Meaning

The lyrics of Lianie May's song "Toe stop my hart" tell the story of two individuals who have gone through tough times but still have feelings for each other. The conversation between J and L reveals that J has made mistakes and is now in prison, while L is dreaming of a place where they can start a new life together. J is grateful to L for giving him the opportunity to work with horses, and although their love for each other is still strong, they both know it may not be enough to make things work between them. Despite this, J promises to never give up on L.


The chorus of the song expresses the longing they both have for each other and their desire to be together again. They have both gone through a lot and are willing to do whatever it takes to make things work. The bridge of the song describes the healing power of being together and how it can help them overcome the pain of the past.


Overall, "Toe stop my hart" is a powerful and emotional song that touches on themes of love, forgiveness, and second chances. It is a testament to the resilience of the human spirit and the power of love to overcome even the toughest of challenges.


Line by Line Meaning

Ek het nie gedink jy gaan kom nie.
I didn't think you would come.


Ek het mos gesê ek sal altyd daar wees. By wie't jy gehoor ek's uit?
I said I would always be there. Who told you I was out?


Jou ma. Ek het haar by Checkers gekry. Sy't gesê hulle't jou vrygelaat.
Your mother. I found her at Checkers. She said they released you.


Ja. Dankie vir die werk.
Yes. Thank you for the job.


Dankie vir jou. Die perde het iemand nodig wat weet wat hy doen. Ek hoop nie jy gee om nie maar ek het vir jou ‘n bed in die skuur gemaak.
Thank you for you. The horses need someone who knows what he's doing. I hope you don't mind, but I made you a bed in the barn.


Nee geen probleem nie. Ek moet in elk geval vanaand die perde gaan harnas.
No problem. I have to harness the horses tonight anyway.


Goed dan sien ek jou môre-oggend.
Alright, see you tomorrow morning.


Ek het jou gemis.
I missed you.


Ek ook. Maar liefde is nie altyd genoeg nie.
Me too. But love isn't always enough.


Ek weet ek het foute gemaak. Mens kan mos nie alles net so weggooi nie.
I know I made mistakes. You can't just throw everything away.


Hierdie gaan nie werk nie.
This isn't going to work.


Ek's jammer. Ek sal net met die perde klaarmaak, dan sal ek gaan.
I'm sorry. I'll just finish up with the horses, then I'll go.


Ek het gedroom van ‘n plek waar die son nooit gaan set. Jy was daar in ‘n tronk en ek moes jou kom red, my babie, met als wat ek het, my babie.
I dreamt of a place where the sun never sets. You were there in a prison and I had to come save you, my baby, with everything I had, my baby.


En ek mis jou vanaand in hierdie hel van ‘n plek, mis jou te veel om te sê. Ek voel ‘n mes teen my nek en my asem raak min, my babie. Ek vra jou maak gou, my babie.
And I miss you tonight in this hellish place. I miss you too much to say. I feel a knife against my neck and my breath is running out, my baby. I ask you to hurry, my baby.


Toe stop my hart. Toe stop my hart by jou. Ek het ver geloop vir jou. Ek het lief geword vir jou en in my hart is daar ‘n plek gehou. Ek sal vir jou alles gee. Ek sal jou trane wegvee. Dit alles vir jou.
Stop my heart. Stop my heart with you. I walked far for you. I became loving towards you and held a place for you in my heart. I'll give you everything. I'll wipe away your tears. All of this for you.


Daar was te veel om te sê, te veel wat jy nie wil weet. Maar spyt kom altyd te laat. Ek sou jou nooit kon vergeet. As ek alles kon terugdraai, babie, sou ek my wou terugwaai, babie,
There was too much to say, too much you didn't want to know. But regret always comes too late. I could never forget you. If I could rewind everything, baby, I would want to go back to you.


tot hier by my, soos dit was, waar ons ‘n lewe kon bou, waar ek jou styf vas kon hou. Maar dis nou flenters en rou. Op jou sal ek nooit kan opgee, babie. Dit belowe ek jou, my babie.
To here by me, as it was, where we could build a life, where I could hold you tightly. But now it's broken and raw. On you, I'll never give up, baby. That's a promise, my baby.


Want elke tree saam met jou, my babie, los ons al die seer agter ons, babie.
Because every step with you, my baby, leaves all the pain behind us, baby.
Contributed by Bentley J. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@kagisoteboseopane4203

You'd think I understand a word if you heard me singing along these song.. I love it.

@fielaseanderkind7119

baie dankie

@desmentjhb

I am an Indian boykie and I love Afrikaans music, the chorus of "my hart..." is stuck in my head forever, you go Lianie you are now on my CD rack ;-)

@---fs5qe

Ñ

@ngitsonlangstang484

Even me from India too the state of Meghalaya.the chorus was really toch my heart.

@wouterkabouter102

Baie mooi liedjie! Ek`t grootgeword in daardie deel van Suid-Afrika, dis baie mooi in die somer maar koud en dor in die winter. Afrikaans bly maar `n mooi taal, al moet ek dit self se!!

@WILD_GAMINGYT_

waar

@immaculatemthombeni8819

Who’s here in 2020??? This is one of the best songs I’ve ever listened to!

@vhonieverokhanombuya4031

Me, I love it, beautiful voices - I'm also listening and watching Jo black, Riana Nel, Dewald Wasserfall, Demi lee moore, Elandre and Bok currently

@johnathanllewellyn531

Nog steeds hier

More Comments

More Versions