Magnificat
Magdalena Kania Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój
W Bogu Zbawicielu moim
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia

Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą
Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą

Gdyż wielkie rzeczy
Uczynił mi Wszechmocny
A Jego imię jest święte
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi którzy którzy się Go boją
Okazał moc swojego ramienia
Rozproszył tych którzy pysznili się zamysłami serc swoich

Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą
Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą

Władców strącił z tronu
A wywyższył pokornych
Głodnych nasycił
A bogatych z niczym odprawił
Ujął się za Izraelem
Pomny na swe miłosierdzie
Jak obiecał Abrahamowi
I jego potomstwu na wieki

Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą
Wielbi dusza moja Pana mego moc
Uwielbiam Cię za miłość Twą

Overall Meaning

These lyrics are from Magdalena Kania's song "Magnificat." The song is based on the biblical text known as the Magnificat, which is a hymn of praise sung by the Virgin Mary in the Gospel of Luke.


The first stanza starts by proclaiming the soul's praise and joy in the Lord. The singer finds delight in God, who is their Savior. They acknowledge that God has looked upon their lowly state as a servant, and because of this, they believe that future generations will bless them.


The second stanza continues the soul's praise to the Lord, specifically for His power. The singer expresses gratitude for God's love and declares their adoration for Him. This repetition emphasizes the profound impact of God's love and the soul's response of worship.


The third stanza reflects on the greatness and mercy of the Almighty. The singer recognizes that God has done mighty acts and has a holy name. They acknowledge that God's mercy lasts from generation to generation, benefiting those who fear Him. The reference to God's strong arm indicates His power to scatter the proud and disrupt their plans.


The fourth stanza highlights God's actions of bringing down rulers and exalting the humble, meeting the needs of the hungry, and humbling the wealthy. The singer asserts that God has shown mercy to Israel in remembrance of His promise to Abraham and his descendants.


Overall, these lyrics express a deep sense of praise, gratitude, and awe towards God for His love, power, mercy, and faithfulness to His people throughout generations. The repetition of the phrases "Wielbi dusza moja Pana mego moc" and "Uwielbiam Cię za miłość Twą" reinforces the intensity of the soul's praise and adoration for God's love.


Line by Line Meaning

Wielbi dusza moja Pana
My soul praises the Lord


I raduje się duch mój
And my spirit rejoices


W Bogu Zbawicielu moim
In God my Savior


Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy
For He has looked with favor on the humility of His Servant


Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia
For behold, from now on all generations will call me blessed


Wielbi dusza moja Pana mego moc
My soul praises the power of my Lord


Uwielbiam Cię za miłość Twą
I adore You for Your love


Gdyż wielkie rzeczy
For great things


Uczynił mi Wszechmocny
The Almighty has done to me


A Jego imię jest święte
And His name is holy


Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
His mercy is from generation to generation


Nad tymi którzy się Go boją
Upon those who fear Him


Okazał moc swojego ramienia
He has shown the power of His arm


Rozproszył tych którzy pysznili się zamysłami serc swoich
He has scattered those who are proud in the thoughts of their hearts


Władców strącił z tronu
He has brought down the mighty from their thrones


A wywyższył pokornych
And exalted the humble


Głodnych nasycił
He has filled the hungry


A bogatych z niczym odprawił
And sent the rich away empty


Ujął się za Izraelem
He has helped His servant Israel


Pomny na swe miłosierdzie
Remembering His mercy


Jak obiecał Abrahamowi
As He promised to our ancestors


I jego potomstwu na wieki
To Abraham and his descendants forever


Wielbi dusza moja Pana mego moc
My soul praises the power of my Lord


Uwielbiam Cię za miłość Twą
I adore You for Your love


Wielbi dusza moja Pana mego moc
My soul praises the power of my Lord


Uwielbiam Cię za miłość Twą
I adore You for Your love
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Agata Janik

❤️ Dziękuję 💙🤲 Magnificat 💙🙏🏼📿

Joanna Estera

Przepiękna modlitwa i piękny głos, dar od Boga. Bogu niech będą dzięki 🥰❤🥰

Dorota Głowacka

Nie mogę przestać słuchać. Od kilku dni słucham po kilkanaście razy dziennie. Przepiękne!!! Dziękuję :)

Joanna Wojcik

Piękny śpiew, z Ducha świętego, Uwielbienie jest najpiękniejszą modlitwą, Bog zaplac, ❤️❤️❤️❤️

Joanna Wojcik

Uwielbienie jest najwyższą formą modlitwy, Bądź uwielbiony Boże W TROJCY JEDYNY, ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Urszula Kozaczuk

Niech Twój talent służy na CHWALE Pana ku pokrzepieniu innych..

Anna Pol

Piękna pieśń ,cudny głos wokalistki i piękne słowa Maryi:)

KECHARITOMENE

Uwielbiam Cię Panie za miłość Twą !
Tobie natomiast dziękuję za piękne wykonanie tej najpiękniejszej dla mnie modlitwy do Boga wypowiedzianej przez naszą ukochaną Matkę Maryję. Niech Ci Pan błogosławi i całej Twojej rodzinie :)

Jolanta K

piękna modlitwa, pięknie wykonana, uwielbiam śpewem wielbić Boga.

Asia Joanna

Prześlicznie... Wielbi dusza moja Pana❤️❤️❤️

More Comments

More Versions