Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Ophuzayo
Maria Le Maria Lyrics


We have lyrics for 'Ophuzayo' by these artists:

Kgotso Ophuzayo kulaw' amanzi Ophuzayo kulaw' amanzi Ophuzayo kulaw…

We have lyrics for these tracks by Maria Le Maria:

Kuyoba Mnandi Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi) Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi) …
Lulizandla Zakho Bawo Nkosi yethu Singabantwana Bakho Usingenise kulekhaya la…
Mbulali VIctor Nimekam na moto–oh Moto moto–oh (Dj Venji) Dance to …
Mbulali Wami Oh Oh oh oh Oh oh oh Oh oh oh Oh Oh oh oh Oh oh…
Zungikhumbule Namhlanje sengisebumnyameni Zonk'izono ziveziwe Zungikhumbu…

The lyrics can frequently be found in the comments below or by filtering for lyric videos.