'N Meisje Huilt
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Als de avond valt in de stad
Zoekt ze klanten want ze heeft nog niets gehad
Voor wat centen kan ze straks dat spul weer kopen
Ook al valt ze daarmee in het zwarte gat
Elke auto, die houdt ze aan
En ze vraagt een man om even mee te gaan
Wat een nacht ziet, kan het daglicht niet verdragen
Zonder liefde is ze met hem meegegaan

Een meisje huilt
Achter een masker van een lach
Een meisje huilt
Om wat het leven heeft gebracht
Verkoopt haar lichaam
Alleen maar voor dat witte goud
Kent geen liefde
Nee, niemand die ook maar van haar houdt
Een meisje huilt
Haar geest is leeg, ze voelt zich ziek
Een meisje huilt
Haar schone bed werd een portiek
Wat is er over
Van al die dromen die ze had
Ze is eenzaam en zwerft nu door de stad

Als zij opgaat in dichte mist
Want dat heeft het lot al lang voor haar beslist
Is er niemand op de wereld die zal vragen
Waar dat eenzame verslaafde meisje is

Een meisje huilt
Achter een masker van een lach
Een meisje huilt
Om wat het leven heeft gebracht
Verkoopt haar lichaam
Alleen maar voor dat witte goud
Kent geen liefde
Nee, niemand die ook maar van haar houdt
Een meisje huilt
Haar geest is leeg, ze voelt zich ziek
Een meisje huilt
Haar schone bed werd een portiek
Wat is er over
Van al die dromen die ze had
Ze is eenzaam en zwerft nu door de stad

Overall Meaning

The song 'N Meisje Huilt' by Marianne Weber is a heart-wrenching portrayal of a girl who is forced to sell her body to survive. The lyrics paint a bleak picture of her existence, as she wanders the streets at night, searching for clients to earn some money. It is clear that her actions are driven by addiction, as she needs to buy "spul" or drugs. However, the consequences of her actions are taking a toll on her, and she is left feeling empty, sick, and alone.


The lyrics highlight how the singer is hiding her real emotions behind a mask of laughter. Although the girl is crying inside, she puts up a brave face to cover her pain. The haunting melody and the singer's emotional rendition of the lyrics add to the poignancy of the song, making it even more powerful. The song's chorus is a poignant reminder of the girl's pain and despair, as she cries inside for what life has brought upon her.


In the end, the lyrics convey the girl's sense of hopelessness, as she fades away into the dichte mist or thick fog. There is no one to look for her or care about her, rendering her all alone with her misery. The song ends on a depressing note, leaving the listener with a heavy heart, realizing that there are people out there who lead such troubled lives.


Line by Line Meaning

Als de avond valt in de stad
As the night falls in the city


Zoekt ze klanten want ze heeft nog niets gehad
She searches for clients because she has nothing yet


Voor wat centen kan ze straks dat spul weer kopen
For a few coins, she can buy that substance again


Ook al valt ze daarmee in het zwarte gat
Even though it plunges her into a black hole


Elke auto, die houdt ze aan
She flags down every passing car


En ze vraagt een man om even mee te gaan
And she asks a man to come along for a while


Wat een nacht ziet, kan het daglicht niet verdragen
What the night sees, cannot bear the light of day


Zonder liefde is ze met hem meegegaan
Without love, she went with him


Een meisje huilt
A girl cries


Achter een masker van een lach
Behind a mask of a smile


Om wat het leven heeft gebracht
About what life has brought


Verkoopt haar lichaam
Sells her body


Alleen maar voor dat witte goud
Just for that white gold (drugs)


Kent geen liefde
Knows no love


Nee, niemand die ook maar van haar houdt
No, nobody loves her


Haar geest is leeg, ze voelt zich ziek
Her mind is empty, she feels sick


Haar schone bed werd een portiek
Her clean bed became a doorway


Wat is er over
What is left


Van al die dromen die ze had
Of all the dreams she had


Ze is eenzaam en zwerft nu door de stad
She is lonely and wanders through the city now


Als zij opgaat in dichte mist
If she disappears into thick fog


Want dat heeft het lot al lang voor haar beslist
Because fate has long ago decided for her


Is er niemand op de wereld die zal vragen
There is no one in the world who will ask


Waar dat eenzame verslaafde meisje is
Where that lonely addicted girl is
Contributed by Mason J. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Michel Zandvliet

Uit het leven gegrepen, de ware realiteit, echt mooi!!!

Maikel Schuler

Precies dat beste lied van nederlandse bodem 💖💜💖💜💖💜🎶🎵

Nathalie Elzinga

pfff komt zeer dichtbij en luister het nr met tranen over mn wangen.ik vind haar nrs al jaren rakend na het hart

arlindo charuto

legítima música de zona...

101ibi

een nummer uit het leven.het  is zo waar als maar waar kan zijnhet maakt het levenslied sterk

Daniel B

super fijn nummer.. waar en hard.. zonder masker gezegd!!..

Lude Boukema

wat een schitterende muziek heerlijk !!

fresita3001

Yes..... wat een goed nummer zèg.....kippevel!

Adele Marinus

Marianne toppie hoe je zingt t raakt me telkens weer xx

m pelkman

heel mooi gezongen

More Comments

More Versions