Alles Gaat Z'n Gangetje
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ja la la la la la

Er zijn mensen die de hele tijd maar klagen
Ze hebben alles maar ze willen steeds maar meer
Ja ze willen steeds maar meer
Achter hun naam staan op de bank grote bedragen
Als ik die nullen zie dan doen m’n ogen zeer
Ohh nee ik moet er niet aan denken zo te leven
Nee ik kijk lachend naar het gaatje in m’n hand
Want al m’n dromen die zijn gratis en het zonnetje dat schijnt
Das meer waard dan de grootste diamant

Alles alles alles gaat z’n gangetje
Alles gaat precies zoals ik wil
We zijn nog steeds gezond
Het wereldje draait rond
Ik zie het leven door een roze bril
Alles alles alles gaat z’n gangetje
En zit het eens een keertje echt niet mee
Dan plak ik op de muur een nieuw behangetje
Met een mooi strand een palmboom en blauwe zee

Ja la la la la la

Het maakt niet uit ze zitten altijd te humeuren
Nee echt ze houden nooit hun mond ze gaan maar door
Ja ze gaan maar door en door
’T is net een wedstrijd wie het aller hards kan zeuren
Ja samen vormen zij een chagrijnig koor
Das niks voor mij ik schrijf m’n eigen melodietje
Ik leef het leven met z’n vreugde en verdriet
Soms zit het mee soms zit het tegen
Nee ik maak me echt niet druk
Laat mij maar gaan ik zing m’n eigen lied

Alles alles alles gaat z’n gangetje
Alles gaat precies zoals ik wil
We zijn nog steeds gezond
Het wereldje draait rond
Ik zie het leven door een roze bril
Alles alles alles gaat z’n gangetje
En zit het eens een keertje echt niet mee
Dan plak ik op de muur een nieuw behangetje
Met een mooi strand een palmboom en blauwe zee

Alles alles alles gaat z’n gangetje
Alles gaat precies zoals ik wil
We zijn nog steeds gezond
Het wereldje draait rond
Ik zie het leven door een roze bril
Alles alles alles gaat z’n gangetje
En zit het eens een keertje echt niet mee
Dan plak ik op de muur een nieuw behangetje
Met een mooi strand een palmboom en blauwe zee
Dan plak ik op de muur een nieuw behangetje
Met een mooi strand een palmboom en blauwe zee

Ja la la la la la

Overall Meaning

These lyrics from Marianne Weber's song "Alles Gaat Z'n Gangetje" paint a picture of someone who chooses to focus on the positive aspects of life and maintain a content and grateful perspective, despite challenges and the negativity of others. The song begins by contrasting the complainers who always want more, even when they already have everything, with the singer who finds joy in simple pleasures and values the intangible beauty of life over material wealth. The line "Want al m’n dromen die zijn gratis en het zonnetje dat schijnt, Das meer waard dan de grootste diamant" captures this sentiment, emphasizing the priceless nature of dreams and sunshine.


The chorus "Alles gaat precies zoals ik wil, Ik zie het leven door een roze bril" encapsulates the theme of the song, where the singer acknowledges that life may not always be perfect, but they choose to view it positively and make the best of their circumstances. The repetition of "Alles gaat z'n gangetje" reinforces the idea that everything is going smoothly according to their liking, even when faced with challenges or setbacks.


The lyrics also highlight the contrast between individuals who constantly complain and the singer who prefers to create their own happiness. The mention of a "chagrijnig koor" (grumpy choir) formed by those who constantly moan demonstrates the difference in attitude between them and the singer, who chooses to write their own melody and embrace both the joys and sorrows that come with life.


By expressing the sentiment of resilience and positivity, the song encourages listeners to find beauty in the little things, maintain a hopeful outlook, and overcome difficulties with a sense of optimism. The imagery of putting up a new wallpaper with a beautiful beach, palm tree, and blue sea when things get tough signifies the singer's ability to transform a negative situation into a positive one, highlighting the power of perspective and attitude in shaping one's experiences.


Line by Line Meaning

Er zijn mensen die de hele tijd maar klagen
Some people constantly complain


Ze hebben alles maar ze willen steeds maar meer
They have everything but always want more


Ja ze willen steeds maar meer
Yes, they always want more


Achter hun naam staan op de bank grote bedragen
Large amounts are behind their names in the bank


Als ik die nullen zie dan doen m’n ogen zeer
When I see those zeros, my eyes hurt


Ohh nee ik moet er niet aan denken zo te leven
Oh no, I don't have to think about living like that


Nee ik kijk lachend naar het gaatje in m’n hand
No, I smile at the hole in my hand


Want al m’n dromen die zijn gratis en het zonnetje dat schijnt
Because all my dreams are free and the sun is shining


Das meer waard dan de grootste diamant
That's worth more than the biggest diamond


Het maakt niet uit ze zitten altijd te humeuren
It doesn't matter, they're always in a bad mood


Nee echt ze houden nooit hun mond ze gaan maar door
No, really, they never shut up, they just keep going


'T is net een wedstrijd wie het aller hards kan zeuren
It's like a competition of who can whine the loudest


Ja samen vormen zij een chagrijnig koor
Yes, together they form a grumpy choir


Das niks voor mij ik schrijf m’n eigen melodietje
That's not for me, I write my own little melody


Ik leef het leven met z'n vreugde en verdriet
I live life with its joy and sorrow


Soms zit het mee soms zit het tegen
Sometimes things go well, sometimes not


Nee ik maak me echt niet druk
No, I don't really worry


Laat mij maar gaan ik zing m’n eigen lied
Let me be, I'll sing my own song
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

caddy196224

Onze marianne geweldig!!!! Goed voor de hele dag!!!!!❤❤

Kenny Kes

Nooit gehoord deze versie. Ik ken alleen de cd versie

More Versions