Alles gaat voorbij
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ik vond geluk in jouw armen
De jaren vlogen voorbij
Ik dacht voor jou en mij zal dit blijven
Jij werd verliefd op een ander
En ons geluk ging eraan
Jij kon die vrouw niet weerstaan
Jij bleef haar schrijven
Zo groeide wij uit elkander
Ze was de mooiste voor jou
En dus vergat je je vrouw
Het is voorbij
Jij bent nog hier maar ziet mij niet meer staan
Het einde nadert nu snel en straks is het gedaan

Alles gaat voorbij aan alles komt een einde
Ook het geluk van jou en mij
Alles gaat voorbij nu ben je nog de mijne
Maar jij wilt weg van mij

Het was een heel hemel op aarde
Maar alles ging veel te snel
Ik ging terug in m'n hel op die morgen
Jij zei kan ik jou nu spreken
Keek mij minuten met in jouw ogen een traan
Ik dacht aan zorgen
Toen kwam de schok van mijn leven
Je zei ik ga van je heen
Mijn wereld stortte ineen
Het was voorbij
Jij bent nog hier maar ziet mij niet meer staan
Het einde nadert nu snel en straks is het gedaan

Alles gaat voorbij aan alles komt een einde
Ook het geluk van jou en mij
Alles gaat voorbij nu ben je nog de mijne
Maar jij wilt weg van mij

Alles gaat voorbij aan alles komt een einde
Ook het geluk van jou en mij
Alles gaat voorbij nu ben je nog de mijne
Maar jij wilt weg van mij

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "Alles gaat voorbij" (Everything Passes) reflect a story of love, betrayal, and loss. The singer begins by expressing the happiness they found in their partner's arms as the years flew by. They believed that their love was solid and enduring. However, everything changes when the partner falls in love with someone else, leading to the deterioration of their relationship. The partner's infidelity and emotional distance cause the singer to feel abandoned and invisible.


As the relationship crumbles, the singer laments that all things must come to an end, including the love they shared. Despite the partner still being physically present, their emotional detachment signals the impending breakup. The singer acknowledges the inevitability of change and the harsh reality of their fading connection. The partner's desire to leave underscores the irreparable damage that has been done to their once blissful union.


The lyrical journey delves into the bittersweet memories of what was once a heavenly relationship that unraveled too quickly. The singer relives the pain of hearing the devastating news of their partner's departure, causing their world to collapse in an instant. The heartbreak and disbelief are palpable as the partner's decision to walk away shatters the singer's hopes and dreams, leaving them in a state of emotional turmoil.


Throughout the song, the recurring theme of impermanence is emphasized, highlighting the transient nature of love and happiness. The chorus echoes the sentiment that everything eventually fades away and reaches its conclusion, including the singer and their partner's once unbreakable bond. Despite the lingering sense of attachment, the partner's desire to move on signifies the finality of their relationship, leaving the singer to come to terms with the painful reality of letting go.


Line by Line Meaning

Ik vond geluk in jouw armen
I found happiness in your embrace


De jaren vlogen voorbij
The years passed by quickly


Ik dacht voor jou en mij zal dit blijven
I thought this would last for you and me


Jij werd verliefd op een ander
You fell in love with someone else


En ons geluk ging eraan
And our happiness faded away


Jij kon die vrouw niet weerstaan
You couldn't resist that woman


Jij bleef haar schrijven
You kept writing to her


Zo groeide wij uit elkander
That's how we grew apart


Ze was de mooiste voor jou
She was the most beautiful to you


En dus vergat je je vrouw
And so you forgot about your wife


Het is voorbij
It's over


Jij bent nog hier maar ziet mij niet meer staan
You are still here but don't see me anymore


Het einde nadert nu snel en straks is het gedaan
The end is coming soon and it will be over


Alles gaat voorbij aan alles komt een einde
Everything passes, everything has an end


Ook het geluk van jou en mij
Even the happiness of you and me


Nu ben je nog de mijne
Now you're still mine


Maar jij wilt weg van mij
But you want to leave me
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

ro van brakel

Marian, I love you, ik ben nou 51 jaar jong maar ik weet niet beter!!!!! :-)

ro van brakel

<3

ro van brakel

Maaaaaarrrrrrrrr, Zij is de one en only, met dit zalige nr, :-)

jangeert69

Een uploader heeft bij dit liedje de Belgische zangeres Aline erbij gezet, en vroeg me af of Aline dit nummer ook heeft gezongen? Ik kom ook nergens iets van Aline tegen met dezelfde liedje, geen afbeeldingen van hoesje of het singletje. Ikzelf had ook dit nummer onder Aline, en na het beluisteren hoorde ik het ook dat het niet Aline was maar Marian Weber.

Kenny Kes

@ro van brakel Dit is echt Marianne Weber

ro van brakel

Momentje....

ro van brakel

Dit is niet Marianne Weber, ze klinkt veels te Belgisch....

ro van brakel

Momentje...

ro van brakel

Nou ga ik ook twijfelen....

1 More Replies...

More Versions