Als Jij Niet Tussen Ons Kunt Kiezen
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴

Ik smeekte om de waarheid in je ogen
Ik wil niets anders zien wanneer ik kijk
Mijn hart dat huilt wanneer er wordt gelogen
Vooral door jou maar ik zag het gelijk
En als de nacht straks is gevallen
Huil ik stil vanbinnen weer om jou

Als jij niet tussen ons kunt kiezen
Nou verdwijn dan maar
Als jij denkt dat ik dit verdien
Maar het maar stuk
Misschien is het m'n straf
Voor eeuwig blind vertrouwen
Misschien is het m'n fout
Om veel van je te houden
Misschien was ik te dom om nog te hopen op geluk

Te vaak al liet ik mensen met me spelen
Aan jou twijfelde ik nooit een moment
Totdat ik wist dat ik je moest gaan delen
Dat heb je tot het laatste uur ontkend
Nee van mij zie jij geen tranen
Dat is m'n allerlaatste beetje trots

Als jij niet tussen ons kunt kiezen
Nou verdwijn dan maar
Als jij denkt dat ik dit verdien
Maar het maar stuk
Misschien is het m'n straf
Voor eeuwig blind vertrouwen
Misschien is het m'n fout
Om veel van je te houden
Misschien was ik te dom om nog te hopen op geluk

Als jij niet tussen ons kunt kiezen
Nou verdwijn dan maar
Als jij denkt dat ik dit verdien
Maar het maar stuk
Misschien is het m'n straf
Voor eeuwig blind vertrouwen
Misschien is het m'n fout
Om veel van je te houden
Misschien was ik te dom om nog te hopen op geluk

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "Als Jij Niet Tussen Ons Kunt Kiezen" delve into a tumultuous and heartbreaking situation where the singer is grappling with betrayal and confusion in a relationship. The opening lines express a deep desire for honesty and authenticity in the eyes of the other person, emphasizing the pain that comes with deception, particularly when it is someone you care deeply about. The reference to the heart crying when lies are told indicates the emotional turmoil and hurt caused by deceit.


The chorus of the song conveys a sense of resignation and acceptance of the harsh reality that the person they love may not be able to choose between them and someone else. There is a plea for the person to make a decision and not linger in a state of indecision that causes further anguish. The lyrics suggest a willingness to let go if the other person cannot fully commit, even though it may be a painful outcome.


The second verse delves into the theme of betrayal and the singer's struggle to come to terms with the realization that they are not the only one in the other person's life. Despite unwavering trust in the past, the singer is faced with the harsh truth that they have been deceived and manipulated. The mention of hiding tears to preserve a sense of pride showcases the inner strength and dignity the singer is trying to maintain in the face of heartbreak.


The repetition of the chorus underscores the singer's emotional turmoil and inner conflict. The lyrics reflect on the possibility of being punished for trusting blindly and loving deeply, while also acknowledging the potential mistakes made in holding onto hope for happiness. There is a sense of introspection and self-questioning regarding whether the singer was naive in hoping for a positive outcome in a relationship fraught with difficulties and betrayals. Overall, the lyrics capture the complex emotions of heartbreak, disappointment, and self-reflection in the face of a challenging romantic situation.
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Bert Van Munster

Mooi nummer. Het komt zeker van haar nieuwe album. Marianne is voor mij de beste nederlandse artiest die er is. Heerlijk!!!!!!

Roelf Dop

super mooi geweldig

Tonia de boer

geweldig mooi toppppieee

DJ LuckyBird@

hallo ik ontdekte de (nieuw) snik in haar stem, die raakt mij regelmatig in het hart. fijn e muziek zo op zn tijd, geweldig album "jouw lach". Marianne, je bent voor mij de beste nederlandstalige zangeres, John

dirkvermond

echt echt onwijs goed deze vrouw is een engel

joke Kraus

super nummer ik heb verloren zij wint xx

joke Kraus

jij hebt gekozen jij blijft bij haar maar blijf van je houden xx

joke Kraus

jij hebt gekozen voor je  vrouw ik heb verloren maar blijf je missen voor mij nooit meer eennander ik heb het je beloofd