Als jij dit huis straks verlaat
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Kind ik moet met je praten, als moeder tot haar kind
Straks ga je mij verlaten, ik weet dat jouw leven begint
't Maakt me misschien verdrietig, maar laat om mij geen traan
Leef nu je eigen leven, maar ga niet te ver hier vandaan

refrain:
Als jij dit huis straks verlaat en mij hier achterlaat
Stap jij de wereld in, ik laat je gaan
Al bijf je altijd mijn kind, 'k hoop dat jij liefde vind
Mijn deur die blijft voor jou hier open staan

Ik gaf jou al mijn liefde, jij bent mijn beste vriend
Wij deden alles samen, jij hebt dit leven verdiend
Laat straks iets van je horen, waar je ook gaat of bent
'k Ben jou toch niet verloren, jij blijft toch mijn kleine vent

refrain

Mijn deur die blijft voor jou hier open staan

Overall Meaning

In this song, Marianne Weber sings from the perspective of a mother talking to her child who is about to leave home and start a new life. She acknowledges that it may be difficult for her to let go, but also that it is important for her child to live their own life. The mother expresses her love and support, encouraging her child to explore the world and find love, but also assuring them that her door will always be open for them.


The lyrics are full of emotion and sentimentality, capturing the bittersweet feelings of a parent watching their child grow up and leave home. The mother wants her child to know that no matter how far they go, they will always be her child and she will always be there for them when they need her. The song is a beautiful tribute to the enduring bond between a parent and child, and the unconditional love that runs between them.


Line by Line Meaning

Kind ik moet met je praten, als moeder tot haar kind
I need to talk to you like a mother to her child


Straks ga je mij verlaten, ik weet dat jouw leven begint
Soon you're going to leave me, I know your life is beginning


't Maakt me misschien verdrietig, maar laat om mij geen traan
It may make me sad, but don't cry for me


Leef nu je eigen leven, maar ga niet te ver hier vandaan
Live your own life, but don't go too far away


Als jij dit huis straks verlaat en mij hier achterlaat
When you leave this house and leave me behind


Stap jij de wereld in, ik laat je gaan
You step into the world, I let you go


Al bijf je altijd mijn kind, 'k hoop dat jij liefde vind
Even if you always remain my child, I hope you find love


Mijn deur die blijft voor jou hier open staan
My door remains open for you here


Ik gaf jou al mijn liefde, jij bent mijn beste vriend
I gave you all my love, you're my best friend


Wij deden alles samen, jij hebt dit leven verdiend
We did everything together, you deserved this life


Laat straks iets van je horen, waar je ook gaat of bent
Let me hear from you later, wherever you go or are


'k Ben jou toch niet verloren, jij blijft toch mijn kleine vent
I haven't lost you, you're still my little boy


Mijn deur die blijft voor jou hier open staan
My door remains open for you here
Contributed by Brooklyn V. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found