Ik Zie Lichtjes In Jouw Ogen
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Veel te jong kwamen wij elkaar tegen
Onze liefde mocht even bestaan
Want we wisten toen niets van het leven
"˜t is niet gek, dat het fout is gegaan
Onze wegen die moesten toen scheiden
Maar het leven heeft ons veel geleerd
"˜t was een moeilijke weg voor ons beiden
Het tij is nu eindelijk gekeerd

Ik zie lichtjes in jouw ogen
Hoor de liefde in jouw stem
En ik voel me zo gelukkig
Dak je nooit vergeten ben
Nu lig ik weer in jouw armen
En dat voelt toch zo vertrouwd
Nooit gaan wij meer uit elkander
Ja, wij worden samen oud

Het verleden dat laten we rusten
Al die liefjes die tellen niet meer
Hoeveel anderen ik later ook kusten
Ik dacht stiekem aan jouw elke keer
In de tijd die we hebben verloren
Nou die halen we zeker wel in
Wij benutten nu elke seconde
En nu heeft het leven weer zin

Ik zie lichtjes in jouw ogen
Hoor de liefde in jouw stem
En ik voel me zo gelukkig
Dak je nooit vergeten ben
Nu lig ik weer in je armen
En dat voelt toch zo vertrouwd
Nooit gaan wij meer uit elkander
Ja, we worden samen oud

Ik zie lichtjes in jouw ogen
Hoor de liefde in jouw stem
En ik voel me zo gelukkig
Dak je nooit vergeten ben
Nu lig ik weer in je armen
En dat voelt toch zo vertrouwd
Nooit gaan wij meer uit elkander
Ja, we worden samen oud

Overall Meaning

The song "Ik Zie Lichtjes in Jouw Ogen" by Marianne Weber is a romantic song about two people who finally found their way back to each other after going through different paths in life. The first verse talks about how they met too young, and their love was not able to last because they did not yet know much about life. They eventually went their separate ways and had their own share of experiences and lessons in life. However, their paths crossed once again, and they realized that they are meant to be together after all.


The chorus paints a picture of their beautiful reunion. The singer describes how she sees happiness reflected in her partner's eyes, hears love in his voice, and feels comfort once again being in his arms. She is grateful for the second chance that has been given to them and declares that they will never be apart again because they will grow old together.


In the second verse, the singer talks about how they are letting go of the past and focusing on the present and the future together. She admits that she had other relationships, but deep down, she kept thinking of him. Now that they are together again, they vow to never waste any more time and treasure each moment they have.


Overall, "Ik Zie Lichtjes in Jouw Ogen" is a song about forgiveness, second chances, and true love. It speaks to those who have experienced love that was not meant to last, but eventually found their way back to each other.


Line by Line Meaning

Veel te jong kwamen wij elkaar tegen
We met each other when we were too young


Onze liefde mocht even bestaan
Our love was allowed to exist only briefly


Want we wisten toen niets van het leven
We knew nothing about life back then


't is niet gek, dat het fout is gegaan
It's not surprising that things went wrong


Onze wegen die moesten toen scheiden
Our paths had to diverge back then


Maar het leven heeft ons veel geleerd
Life has taught us a lot


't was een moeilijke weg voor ons beiden
It was a difficult journey for both of us


Het tij is nu eindelijk gekeerd
The tide has finally turned


Ik zie lichtjes in jouw ogen
I see sparkles in your eyes


Hoor de liefde in jouw stem
I hear the love in your voice


En ik voel me zo gelukkig
And I feel so happy


Dak je nooit vergeten ben
That I have never forgotten you


Nu lig ik weer in jouw armen
Now I am lying in your arms again


En dat voelt toch zo vertrouwd
And it feels so familiar


Nooit gaan wij meer uit elkander
We will never separate again


Ja, wij worden samen oud
Yes, we will grow old together


Het verleden dat laten we rusten
We let the past rest


Al die liefjes die tellen niet meer
All those past relationships don't matter anymore


Hoeveel anderen ik later ook kusten
No matter how many others I kissed later


Ik dacht stiekem aan jouw elke keer
I secretly thought of you every time


In de tijd die we hebben verloren
In the time we lost


Nou die halen we zeker wel in
We will definitely make up for it


Wij benutten nu elke seconde
We now make use of every second


En nu heeft het leven weer zin
And now life has meaning again
Contributed by Peyton G. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Hans van rijn

dit lied , haalt in mij herrrineringen op , Prachtig Marianne

walter lucassen

ik vind het een geweldig nummer, ik hoor weer de muziek van de grootste zangeres van het levenslied, Mary, maar Marianne Weber is beslist haar opvolger.

101ibi

mensen die zeggen dat marianne niet gelukkig is met haar muziek kennen haar niet goed.als je een oordeel wilt hebben hoor en zie haar eerst live....dan pas oordelenhet is een vrouw die staat voor het levenslied, die het als geen ander verwoordt

Hkk Ano

Ik heb zeker geen kritiek op jou mening Soms is zwijgen verstandiger met muziek

henderik johanes Holster

ga zo door Mariane

Marie Dhaene

Oei , ik ben niet gelukkig en dat zal nooit komen, is niet waar mijn leven met zoveel verdriet en pijn lichaam πŸ₯‚πŸ₯‚

john van der laak

ze wordt niet voor niets de koningin van het levenslied genoemd

Nelvangiss gilssens

Ik vind mariane weber een prachtigevrouw zingt alle zangeressen weg mooie stem zing heel erg goed en mooi

reino hooghiemster

Ne
Wanneer de rozen weer in bloei staan

johan wood

Nelvangiss gilssens u

More Comments