Ik haalde jou uit de goot
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Ik heb gevochten, dat is nu voorbij
Dat wat wij zochten telde slechts voor mij
Ik zat vaak nachten, in de eenzaamheid
Maar van al dat wachten ben ik nu voorgoed bevrijd

Ik haalde jou ooit uit de goot
Is dit jouw dank voor al die jaren
Je had geen cent,


Geen droog stuk brood
Op de bank stond jij ook rood
Maar daar trok jij je niks van aan
Mijn vrienden zeggen laat hem gaan
Nou ga je gang ik red me wel
Ik ben jouw leugens meer dan zat,
Ja ik heb het wel gehad
Jouw liefde was alleen een spel

Ik laat geen tranen en heb geen verdriet
Dat jij hier weggaat interesseert mij niet
Eens zul je merken, dat jij mij toch mist
Maar dan is het over, dan heb jij je goe vergist

Ik haalde jou ooit uit de goot
Is dit jouw dank voor al die jaren
Je had geen cent,
Geen droog stuk brood
Op de bank stond jij ook rood
Maar daar trok jij je niks van aan
Mijn vrienden zeggen laat hem gaan
Nou ga je gang ik red me wel
Ik ben jouw leugens meer dan zat,
Ja ik heb het wel gehad
Jouw liefde was alleen een spel

Ik haalde jou ooit uit de goot
Is dit jouw dank voor al die jaren
Je had geen cent,
Geen droog stuk brood
Op de bank stond jij ook rood
Maar daar trok jij je niks van aan
Mijn vrienden zeggen laat hem gaan
Nou ga je gang ik red me wel
Ik ben jouw leugens meer dan zat,
Ja ik heb het wel gehad
Jouw liefde was alleen een spel

Ik ben jouw leugens meer dan zat,

Ja ik heb het wel gehad
Jouw liefde was alleen een spel

Overall Meaning

The song "Ik haalde jou uit de goot" by Marianne Weber tells the story of a woman who reflects on a past relationship that she had. The first verse of the song reveals that she has had to fight and struggle in the relationship, but that is all in the past now. It goes on to talk about how she saved her partner from a difficult situation in their life, when they had nothing, and how this was not appreciated.


The chorus repeats the line "I haalde jou ooit uit de goot" which translates to "I once saved you from the gutter" in English. The protagonist feels unappreciated and taken for granted for her efforts. She highlights to her partner that they had nothing when she found them, but they did not value her efforts. She also mentions that her friends are advising her to let her partner go, but her mind is already made up as she is fed up with her partner's lies.


The second verse of the song talks about how the protagonist is not sad about her partner leaving and how she is convinced that her partner will regret their decision in the future. The chorus is repeated again, reiterating the fact that she saved her partner from a difficult past and that she is now being taken for granted.


Overall, the song can be interpreted as a reflection of a past relationship that was one-sided, where one partner gave it their all, but the other partner did not value their efforts. It shows how love can be lost when one partner does not appreciate or reciprocate the efforts of their other half.


Line by Line Meaning

Ik heb gevochten, dat is nu voorbij
I have fought, but now it's over.


Dat wat wij zochten telde slechts voor mij
What we were looking for only mattered to me.


Ik zat vaak nachten, in de eenzaamheid
I spent many nights alone.


Maar van al dat wachten ben ik nu voorgoed bevrijd
But now I am forever free from all that waiting.


Ik haalde jou ooit uit de goot
I once pulled you out of the gutter.


Is dit jouw dank voor al die jaren
Is this your gratitude for all those years?


Je had geen cent,
You didn't have a penny,


Geen droog stuk brood
Not even a dry piece of bread.


Op de bank stond jij ook rood
You were also in debt.


Maar daar trok jij je niks van aan
But you didn't care.


Mijn vrienden zeggen laat hem gaan
My friends tell me to let you go.


Nou ga je gang ik red me wel
Well, go ahead, I'll manage on my own.


Ik ben jouw leugens meer dan zat,
I'm fed up with your lies,


Ja ik heb het wel gehad
Yes, I've had enough.


Jouw liefde was alleen een spel
Your love was just a game.


Ik laat geen tranen en heb geen verdriet
I don't shed tears nor do I feel any sadness.


Dat jij hier weggaat interesseert mij niet
I don't care that you're leaving.


Eens zul je merken, dat jij mij toch mist
One day you'll realize you miss me.


Maar dan is het over, dan heb jij je goe vergist
But by then it will be too late, you will have made a big mistake.


Ik ben jouw leugens meer dan zat,
I'm fed up with your lies,


Ja ik heb het wel gehad
Yes, I've had enough.


Jouw liefde was alleen een spel
Your love was just a game.


Ik haalde jou ooit uit de goot
I once pulled you out of the gutter.


Is dit jouw dank voor al die jaren
Is this your gratitude for all those years?


Je had geen cent,
You didn't have a penny,


Geen droog stuk brood
Not even a dry piece of bread.


Op de bank stond jij ook rood
You were also in debt.


Maar daar trok jij je niks van aan
But you didn't care.


Mijn vrienden zeggen laat hem gaan
My friends tell me to let you go.


Nou ga je gang ik red me wel
Well, go ahead, I'll manage on my own.


Ik ben jouw leugens meer dan zat,
I'm fed up with your lies,


Ja ik heb het wel gehad
Yes, I've had enough.


Jouw liefde was alleen een spel
Your love was just a game.
Contributed by Emma S. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos